หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับตั้งแต่วันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทย พระองค์ท่านก็ไม่เคยทรงหยุด
ที่จะปฏิบัติตามคำที่ตรัสไว้เลยแม้แต่วินาทีเดียว


นิทรรศการในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึง แก่นของแนวพระราชดำริ
ในการพัฒนาประเทศ เน้นที่การแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำ อันเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น
แต่ยังมีผลกระทบไปทั่วทั้งโลกอีกด้วย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระวิริยะอุตสาหะในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยวิธีละมุนละม่อม ปราศจากความบาดหมางสูญเสีย และชาวเขาที่เคยปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย ก็น้อมรับวิธีการที่
พระราชทานด้วยความเต็มใจ จึงทำให้ฝิ่นเกือบหมดไปจาก
ประเทศไทยในปัจจุบัน และนานาประเทศได้มาขอรับพระราชทานแนวทางไปเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย


ในนิทรรศการนี้ ได้ช่างภาพที่มีชื่อเสียง ๓ คน กลั่นความคิดจน
ตกผลึก มองภาพผ่านเลนส์ด้วยสายตาอันเฉียบคม ออกมาเป็นรูปถ่ายแทนความรู้สึก คำพูด และความผูกพันของผู้คนในชุมชนต่อ
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) โดย ชำนิ ทิพย์มณี ได้
แรงบันดาลใจจากความเป็นธรรมชาติของผู้คนในชุมชน และถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจ


สำหรับ กรกริช เจียรพินิจนันท์ จับภาพของสภาพภูมิสังคม ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากที่เคยมีปัญหาภัยแล้ง กลายมาเป็นแหล่งพื้นที่ทำกิน และในที่สุดพื้นที่ของโครงการได้กลายสภาพจากดอยแห้งแล้งเป็น “ดอยแห่งทองคำ” ตามที่พระราชทานตราสัญลักษณ์สินค้า “ดอยคำ” ซึ่งกำเนิดมาตามแนวพระราชดำริกว่า ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา


ในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้อง นพดล ขาวสำอางค์ ถ่ายทอดแนวพระราชดำริในด้านเศรษฐกิจผ่านภาพถ่ายของเครื่องจักรเมื่อครั้งแรกเริ่มเปิดโรงานหลวงแห่งนี้ ตั้งแต่ครั้งพระราชทานทุนทรัพย์จัดสร้างโรงงาน ก็ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเปลี่ยนผลผลิตเป็นเงิน เพื่อใช้ในการครองชีพอย่างผาสุก


ดังนั้น ทุกครั้งที่ท่านบริโภคผลิตภัณฑ์ของ“ดอยคำ” นอกจากความ สด สะอาด และอร่อยแล้ว ท่านยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจาก พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย
 
Upon his accession to the throne, the new monarch King Bhumibol Adulyadej pledged: “We shall reign with righteousness for the benefit and happiness of the Siamese people.” This is a pledge to which His Majesty the King has remained true throughout every moment of his historic reign.

The present exhibition sheds light on the guiding principles that underlie His Majesty’s work to promote Thailand’s development. The specific focus is on royal efforts to eradicate opium poppy production and end slash and burn agriculture, a destructive practice which posed a serious threat not just to precious water resources in Thailand but to environmental conditions elsewhere around the globe.

In all of his efforts to address these issues, His Majesty has consistently adopted a ‘gentle’ approach. By avoiding conflict and confrontation, he has succeeded in convincing the ethnic hilltribe minorities that once grew opium poppies and practiced migratory agriculture to embrace a different – and better – way of life. As a result, opium production is virtually non-existent in Thailand today. His Majesty’s success in this regard now serves as a model for other countries struggling with their own drug problems.

This exhibition showcases the pictures of three locally renowned photographers, whose work behind the lens represents a crystallization of the words, thoughts and feelings of local people for the First Royal Factory in Fang – a royally-initiated project that has truly changed lives.

The first of these photographers, Chamni Thipmanee, drew his inspiration from the unaffected simplicity of the local people, a quality which shines through in his work.

The photographs of Kornkrit Jianpinijnan capture the impact that the Royal projects have had on the physical landscape of the North – how the King’s initiatives have transformed a harsh, drought-stricken environment into fertile farmland. Thanks to His Majesty’s work, what was once a barren hillside has become a genuine “golden mountain” – doi thong kham – a fitting symbol for the“Doi Kham” label founded more than three decades ago.

The focus of Noppadol Khaosam-ang’s work is on the very real economic benefits that the Royal Factory has brought to the lives of local people. His images of the early machinery purchased with His Majesty’s support and installed in the First Royal Factory help to make clear just how His Majesty’s project has given farmers an opportunity to turn their produce into hard-earned cash and enjoy a better quality of life.

So each time you buy anything with the “Doi Kham” label, you can be sure that not only are you getting fresh, hygienic, delicious food products – you are helping to realize a vision of national development that could not have been possible without the compassion, wisdom, and tireless devotion of His Majesty the King.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-8448 หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.firstroyalfactory.org
For more information, please contact TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448 or visit www.firstroyalfactory.org

DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458