ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการของบริษัท Inter PAC ทำงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง เป็นผู้ริเริ่มและวิทยากรรายการปกิณกะความรู้ทางโทรทัศน์ รายการ "หมอบ้าน" และรายการวิทยุ "คุยกับหมอบ้าน" ที่สถานี FM 96.5 MHz

ยอดเยี่ยมเป็นอาจารย์พิเศษหลากหลายสถาบันการศึกษา และยังมีบทบาทสำคัญในองค์กรภาครัฐต่างๆ เช่น กรรมการควบคุมราคากลาง, กรรมการระเบียบพัสดุ, กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

ยอดเยี่ยมเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาปนิกดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, Honorable Member J.I.A. (Japan Institute of Architects), นักศึกษาดีเด่น University of Illinois, Merit Award R.S.U. ฯลฯ

นอกเหนือจากงานสถาปนิก ยอดเยี่ยมยังเป็นเจ้าของผลงานเขียนมากมาย อาทิเช่น ร้อยพันปัญหาในการก่อสร้าง, Value Added by Design (V.A.D.), เอกสารรวบรวมสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้าง, คอมพิวเตอร์สำหรับสถาปนิกไทย, WTO & FTA กับวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ติดตามอ่านตัวอย่างงานเขียนของยอดเยี่ยมได้ที่ www.tcdcconnect.com
 
Yodyiam Teptaranon is one of Thailand’s best known architects. He is the Director of Inter PAC Co., Ltd., an interior design and construction management firm. His expertise has led him to develop and host the “Home Doctor” television variety show and “Talk with Home Doctor” radio program on FM 96.5 MHz.

Yodyiam also teaches as special lecturer at several universities and serves as a committee to public bodies such as Standard Price Committee, Supplies Regulation Committee, Committee of the Energy Protection Fund, as well as a consultant to other key state agencies.

A former president of The Association of Siamese architects under Royal Patronage, Yodyiam dedicates a great deal of his time to social works. He was recognized as Chulalongkorn University’s Outstanding Alumni, The Association of Siamese architects under Royal Patronage’s Outstanding Architect, Honorable Member of J.I.A. (Japan Institute of Architects), University of Illinois’ Outstanding Student, and recipient of Merit Award R.S.U., among others.

Moreover, Yodyiam is a prolific writer who has published researches, articles and publications such as General Construction Problems, Value Added by Design (V.A.D.), Construction Contract Documents, Computer for Thai Architects, WTO & FTA and Architect Profession, among others.

Read some of his recent articles at www.tcdcconnect.com
 
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to change any information without prior notice.
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458