หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
ครั้งแรกกับ “รายการหมอบ้านพบชาว TCDC” พบกันกับตัวจริงเสียงจริงของ “หมอบ้าน”

ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงและลีลาเฉพาะตัว จะมาไขข้อข้องใจอย่างเป็นกันเอง กับ 108 คำถาม - คำตอบ ในหัวข้อ “จ่ายเงินให้คุ้มเงิน... เพื่อบ้านอยู่สบายๆ”

มาร่วมเก็บเกี่ยวความรู้จากคำแนะนำการใช้งาน “วัสดุทางเลือก” ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยมีราคาไม่แพงมากนัก ประหยัดพลังงาน และใช้ได้ยาวนาน ซึ่งทุกคนสามารถนำมาใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติมอาคารหรือที่อยู่อาศัยของตนให้อยู่สบาย

นอกจากนี้ ร่วมฟังความคิดเห็น ประสบการณ์ แง่คิด และมุมมอง จากการทำงานในหลากหลายโครงการและหน่วยงาน พร้อมเจาะลึกเบื้องหลังกรอบแนวความคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบ (V.A.D.: Value Added by Design)

ที่นั่งจำนวนจำกัด! สำรองที่นั่งของคุณวันนี้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการหมุนเวียน “อยู่สบายๆ… ปลูกสร้างด้วยวัสดุทางเลือก”
โดย Material ConneXion® Bangkok

เริ่มลงทะเบียน 13.00 น. พร้อมรับบัตรจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง

 
Get ready for the first ever “Home Doctor Meets TCDC” program with the one and only “Home Doctor”!
Yodyiam Teptaranon, one of Thailand’s best-known architects, will give an informative talk and answer all your questions on how to “Get Your Money’s Worth…for a Comfortable Home”.

Learn from the expert’s advice how to use “alternative building materials”. Developed from latest technologies, these innovative materials are inexpensive, environmental-friendly, energy-saving, and long-lasting. They are applicable with all construction works, thus can be used by everyone to build, decorate, renovate or extend their houses to maximize living comfort.

Yodyiam will also share his thoughts, experiences, and perspectives derived from his work on several projects. A long-time champion of the “Value Added by Design (V.A.D.)” approach, he will give an in-depth discussion on how to add value to your products and business through design.

Limited seats! Reserve now at TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448 # 213, 214

This lecture is part of the temporary exhibition “Alternative Building Materials” by Material ConneXion® Bangkok

Registration starts at 13.00. Free 2-hour parking coupon will be provided.
 
 
     
 
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to change any information without prior notice.
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458