หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
  Ploy-Saeng Festival : The Creative Showcase  
 

เทศกาลปล่อยแสง (Ploy-Saeng) คิด / ทำ / กิน ครั้งที่ 1 เป็น
กิจกรรมสำคัญ ส่วนหนึ่งของงาน Creative Thailand ที่ต้องการ ให้เป็นพื้นที่อิสระสำหรับทุกคนที่มีไอเดียทำมาหากินได้
(Practical Idea) มานำเสนอผลงานของตนเองตามแนวคิด
หลัก 3 ข้อ
การคิด (Inspiration) – why
การทำ (Practical process) – how
จุดขาย (Attraction) – wow

นั่นคือการนำเสนอผลงานตั้งแต่สาเหตุในการคิดไอเดียตอบ
โจทย์พร้อมกระบวนการผลิต ก่อนงอกเงยเป็นผลงานสุดว้าว โดยผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอไอเดียและผลงานสามารถนำเสนอ
ผลงานในรูปแบบใดก็ได้โดยไม่จำกัดประเภทของชิ้นงาน

 

Ploy-Saeng Festival I: The Creative Showcase is an integral part of Creative Thailand event. The festival offers everyone with practical creative idea a free space to showcase his/her work in the following 3 concepts:
Create (Inspiration) – why
Make (Practical process) – how
Selling Point (Attraction) – wow

The presentation of each work shall start from its beginning--the motivation behind the idea, to the production process--how the idea is realized, and finally the result--the creative product with a “Wow” factor. Participants may present their works in any category and any format.

 
 
กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ในเทศกาลปล่อยแสง | Inspiring Activities in Ploy-Saeng Festival
       
 

ลานปล่อยแสง: พื้นที่อิสระสำหรับคนมีของ
เวลา 17 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2551 | 10:30 – 21:00
สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2, TCDC
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เชิญชมผลงานเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ผลิตและขายได้จริง ซึ่งมาร่วมปล่อยของโชว์ผลงาน (Portfolio) เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกัน และเป็นโอกาสสำคัญเพื่อต่อยอดผลงานสู่ความสำเร็จ โดย TCDC จะคัดเลือก 30 ผลงานที่โดดเด่นที่สุดเพื่อประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Wallpaper ฉบับเดือนธันวาคม 2551 ตลอดจนช่องทางการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของ TCDC อาทิ เว็บไซต์ www.tcdc.or.th , www.tcdcconnect.com และอีนิวส์ เป็นต้น

 

Ploy-Saeng Space: Free showcase space for your practical creative idea
Time 17 October – 9 November 2008 | 10:30 – 21:00
Venue Gallery 2, TCDC
Free admission

Explore products that are full of creative ideas, have that wow factors, and can be practically produced and sold. This creative showcase space aims at building business networking. Thirty most outstanding works selected by TCDC will be featured in December 2008 issue, Wallpaper Magazine, and publicized to a wider audience through TCDC’s marketing and public relations channels such as www.tcdc.or.th and www.tcdcconnect.com websites, and E-newsletter.

 
   
   
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-7667
 
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to change any information without prior notice.
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458