หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
  “อยู่สบายๆ....ปลูกสร้างด้วยวัสดุทางเลือก” เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมของวัสดุที่จะหยิบยกวัตถุดิบในท้องถิ่นหรือสิ่งเหลือใช้มาพัฒนาจนเกิดเป็นวัสดุที่มีมูลค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะตอบสนองความสบายขั้นพื้นฐานของผู้อยู่อาศัย

เนื้อหาหลักของนิทรรศการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “วัสดุทางเลือก” ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ อาทิเช่น ไม้พลาสติก อิฐแกลบอัดก้อน ฉนวนเยื่อกระดาษ เป็นต้น โดยมีราคาไม่แพงมากนัก ประหยัดพลังงาน และใช้ได้ยาวนาน ซึ่งทุกคนสามารถนำมาออกแบบและใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติมอาคารหรือที่อยู่อาศัยของตน

การเลือกใช้วัสดุอย่างชาญฉลาดจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดขยะ และลดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยได้ หากเราเริ่มจากการสังเกตและตั้งคำถามกับวัตถุดิบใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วนำมาคิดค้นและพัฒนาวัสดุ จนทำให้เกิดเป็นวัสดุนวัตกรรมใหม่ได้ในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 664 8448

 
“Alternative Building Materials” showcases innovative materials that were conceived to enhance your living comfort. Developed from the utilisation of local materials and recycling of wastes, these alternative materials create value and benefit the environment, both directly and indirectly.

Essentially, the exhibition reflects the significance of “alternative materials”, such as wood plastic composite, rice hull-clay composite block, and cellulose insulation, which is an integration of environmental concern and new technologies. These materials are low cost, energy saving and long lasting. Applicable with all construction works, everyone can use them to build, decorate, renovate or extend their buildings or houses.

A smart choice of materials will help conserve natural resources, reduce waste, and save energy. Start looking around and asking yourself – which local material can you explore and add value? – the next great material innovation could come from you.

For more information, please call 02 664 8448
 
 
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458