1) ส่งนามบัตรของคุณอย่างน้อย 300 ใบ และ/หรือ ส่งพร้อมผลงาน ที่ต้องการโชว์โดยไม่จำกัดรูปแบบ* มาที่ “เทศกาลนามบัตร”
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ตู้ ปณ.87 ปณจ. พระโขนง กรุงเทพ 10110 หรือส่งด้วยตนเองที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ หรือชั้น 24 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ 622 สุขุมวิท 24 กทม. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2551
2) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป หลังจากได้นามบัตรและ/หรือผลงานของท่านแล้ว
3) เราจะจัดเตรียมนามบัตรไว้บน “แผงนามบัตรถาวร” (Name Card Wall) และจัดแสดงภาพผลงานของคุณบนจอภาพ
เพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจได้มาเลือกค้นหาได้ตลอดเวลาทำการ ณ โถงทางเข้า TCDC

*หมายเหตุ:
ข้อกำหนดของผลงานที่ต้องการส่งมาร่วมจัดแสดง
- ภาพนิ่งขนาด 300 dpi
- ภาพเคลื่อนไหว (แอนิเมชั่น วิดีโอ เป็นต้น) ความยาวไม่เกิน 3 นาที