และแล้วก็ได้ผลตามความคาดหวัง เมื่อ Mr. Michael Morrissey ซีอีโอชาวอเมริกันเจ้าของกิจการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้มาร่วมงาน
ในวันนั้นได้เลือกนามบัตรทั้งสิ้น 5 ใบจากกำแพงนามบัตรที่มีทั้งหมดเกือบพันใบในวันเปิดงานไป และหนึ่งในนั้นก็เป็นนามบัตรของ
คุณโดนัท หลังจากที่คุณ Michael ได้ติดต่อไปยังเจ้าของนามบัตรทั้งหมดแล้ว คุณโดนัทได้ติดต่อกลับไปทางอีเมล์อย่างรวดเร็ว ทั้งคู่จึง
ได้นัดพบปะพูดคุยเพื่อทำความรู้จัก ตลอดจนแลกเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองทางความคิด และรูปแบบการทำงานระหว่างกัน จนเกิดเป็น
ธุรกิจ ที่ทั้งคู่ได้สานต่อขึ้นนับจากวันนั้นเป็นต้นมา

คุณ Michael มีความต้องการที่จะทำหนังสือและปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อรวบรวมภาพถ่ายจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ของตนเอง
เนื่องจากเป็นคนชอบท่องเที่ยวผจญภัยตามสถานที่ต่างๆ เช่น การพายเรือไปขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ การเดินทางตามรอยเส้นทาง
สายไหมในประเทศจีน หรือการปีนเขาหิมาลัย และทุกครั้งที่ออกเดินทางคุณ Michael ก็จะบันทึกภาพความทรงจำไว้เป็นจำนวนมาก
(ชมตัวอย่างผลงานภาพถ่ายของคุณ Michael ได้ที่ http://www.mjmorrissey.com ดังนั้น เขาจึงต้องการให้คุณโดนัทมาช่วยตกแต่ง
ภาพรวมทั้งช่วยออกแบบปฏิทินและจัดทำให้เป็นรูปเป็นร่างที่สวยงาม เพื่อส่งไปให้เพื่อน ต่างชาติทั่วทุกมุมโลกและเพื่อนที่เขารู้จัก
ระหว่างการเดินทางอันน่าประทับใจแต่ละครั้ง ตลอดจนเพื่อจัดแสดงภาพผลงาน ที่แกลเลอรี่ ในนิวยอร์กด้วย

ปัจจุบันคุณโดนัทและคุณ Michael ยังคงติดต่อและทำธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับได้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากการ
ได้เข้าร่วมเทศกาล นามบัตรครั้งที่ 1 ที่ทำให้นักออกแบบและผู้ประกอบการได้มาทำความรู้จักกัน จนเกิดเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้
ประสบความสำเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน