นพดลเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ (Chief Design Director) ของบริษัท designLAB MISC Co., Ltd. ทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ
ประสบการณ์การใช้งานที่แปลกใหม่ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานจริงทุกด้านได้อย่างลงตัวในเวลาเดียวกัน

ความชำนาญหลักของนพดลคืองานออกแบบพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ และต่อมาได้ขยายไปถึงงานออกแบบแนวคิดร้านค้าโดยมีรากฐาน
มาจากองค์ความรู้ที่สะสมขึ้นจากผลงานการออกแบบพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการหลากหลายประเภทและขนาดที่ผ่านมา ผลงานที่โดดเด่นของ
เขาล้วนเป็นที่การยอมรับในแวดวงวิชาการ และยังได้รับการนำเสนอในสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง

นพดลจบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจาก Illinois Institute of Technology และไปศึกษาต่อที่ The Architectural Association ประเทศ อังกฤษ นพดลเคยเป็นบรรณาธิการของนิตยสาร AP (Architectural Profile) และมีผลงานเขียนและรูปถ่ายตีพิมพ์มากมายทั้งใน หนังสือพิมพ์ และนิตยสารด้านการออกแบบและไลฟ์สไตล์ต่างๆ เช่น A+U, art4D, ASA