หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
  การบรรยาย “การออกแบบเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมสูงสุด
ด้วยนิทรรศการจุดไฟให้ไอเดีย”

Lecture“Design For Maximum Engagement:
Exhibitions That Speak”
  nopadol  
 
โดย คุณนพดล ลิ้มวัฒนะกูร
เวลา วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2551 | 15.00 – 17.00 น.
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
By Nopadol Limwatanakul
When Saturday 11 October 2008 / 15.00 – 17.00
When Auditorium, TCDC
Free Admission
 
 
พบกับนพดล ลิ้มวัฒนะกูร สถาปนิกผู้ออกแบบ "มิวเซียมสยาม" พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ที่แหวกกฎเกณฑ์เก่าๆของ
พิพิธภัณฑ์ในเมืองไทย จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุกสนาน จับต้องได้ และสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้เข้าชม

ร่วมฟังคำบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การออกแบบ พร้อมการเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานของโครงการ “มิวเซียมสยาม” ตั้งแต่การ
ออกแบบโครงสร้าง การตกแต่งภายใน เทคนิคการนำเสนอกราฟฟิก จนถึงการออกแบบสื่อแบบโต้ตอบได้ ตลอดจนการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากการสร้างสรรค์ผลงานเด่นโครงการอื่นๆ ด้วยมุมมองของสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์งานออกแบบ
นิทรรศการ งานตกแต่งภายใน และงานสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่ โดยการเลือกสรรวัสดุใหม่ๆ และเทคโนโลยีล่าสุดมาประยุกต์ใช้
เพื่อตอบโจทย์ของงานได้อย่างดีที่สุด

Nopadol Limwatanakul is the acclaimed architect who designed the “Museum of Siam”. Redefining the traditional concept
of museum in Thailand, the new learner-centered museum provides an enhanced, interactive learning environment,
where visitors can enjoy history facts with hand-on experience.

Nopadol will share his experience behind the design scene of Museum of Siam, including the process of designing
structure, interior, presentation technique, graphic and interactive media. His innovative design solutions for other
architecture, exhibition and interior design projects will also be discussed. Embracing the new and advanced solutions
both in term of material substances and technological invention, Nopadol’s works have time and time again invented
new innovative language for design application.

 
 
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448
 
For reservation, please contact TCDC Information Counter.
Tel. 02 664 8448
 
 
กิจกรรมประกอบโครงการ ปล่อยแสง:คิด/ทำ/กิน
การบรรยาย "การออกแบบบรรยากาศร่วมสมัย"
As part of Ploy-Saeng Festival: The Creative Showcase
Contemporary Atmosphere Design (Lecture)
  Vitoon
โดย คุณวิฑูรย์ คุณาลังการ
เวลา วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2551 | 15.00 – 17.00 น.
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
By Vitoon Kunalungkarn
When Sunday 2 November 2008 | 15.00 – 17.00
Where Auditorium, TCDC
Free Admission
พบกับวิฑูรย์ คุณาลังการ สถาปนิกและมัณฑนากรผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม IAW จำกัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537
วิฑูรย์เป็นเจ้าของผลงานออกแบบร่วมสมัยที่โดดเด่นและเป็นที่กล่าวขวัญมากมาย เช่น H1, Playground, Greyhound Cafes และ Tenface Serviced Apartment

ร่วมฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์งานออกแบบกราฟิก และแฟชั่นแบบโมเดิร์นใน
ประเทศไทย ทั้งในแง่ของจุดดี จุดด้อย และเสน่ห์ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในโลก จากประสบการณ์โดยตรงของวิฑูรย์ในการดึงเอา
จุดแข็งและเสน่ห์ดังกล่าวมาใช้กับงานของตน

นอกจากนี้ การบรรยายจะมุ่งเน้นที่แนวทางการนำจุดแข็งและเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์นี้มาสร้างแบรนด์หรือบริการให้มีคุณค่าและสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง อีกทั้งยังให้แง่คิดและความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมในประเทศไทย โดยเน้นหนักเรื่องทิศทาง
ที่เราควรจะก้าวไปในอนาคต

Vitoon Kunalungkarn is one of Thailand’s foremost interior designers and architects. He founded IAW Company Limited,
a professional design company in architecture and interior design based in Bangkok, in 1994. Over the years, the firm has
delivered numerous outstanding and acclaimed design works such as H1, Playground, Greyhound Cafes, and Tenface
Serviced Apartment

Vitoon will reveal his thoughts on modern design, architecture, products, graphic, and fashion in Thailand. Addressing
Thailand’s strength, weakness, and unique appeal, he will demonstrate how he has applied the above elements to great
effect with his own design projects.

The lecture will also focus on how this distinctive appeal factors into the building of a successful brand or service and puts
you a cut above your competitors. In addition, Vitoon will share his perspective on environmental design in Thailand and the
direction in which we should be going.
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448
For reservation, please contact TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | We reserve the right for any changes without prior notice

 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458