หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
กลับมาอีกครั้งกับการชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่ปีที่ 3 Creativities Unfold, Bangkok 2008 สร้างธุรกิจ เชื่อมความคิด
โยงวัฒนธรรม 2 - 5 ตุลาคม 2551 การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบและผู้บริหารธุรกิจหลายแขนง
จากทั่วโลกจะมาร่วมเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการ
อันได้แก่ ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการแข่งขันและอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคปัจจุบันทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการแปรสินทรัพย์
ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ร่วมฟังวิธีคิดและวิธีการเชื่อมโยงความคิด
เข้ากับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม เพื่อก่อกำเนิดธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งจากกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ
ตลอดจนแนวทางที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลงานได้จริง


The 3rd Annual Symposium Creativities Unfold, Bangkok 2008 Connecting Dots – Business : People : Culture takes place
on 2 – 5 October 2008. An integration among thinkers, inventors, designers and business decision makers from various
fields will march to this event. Together, they will brainstorm, share ideas and express their innovative and insightful
thoughts which are based on three fundamentals (including business, people and culture). The ability to connect these
three elements into a seamless idea will be the most powerful competitive edge for today economic environment as well
as it will initiate business creations because cultural heritage will be transformed into business values and sustainable
economy in a long run. Enjoy the seminar and experience how to integrate the three elements with cultural properties
and empower your business into success. Business case studies will inspire and lead you to make a real one for your own.

 
 
พบกับวิทยากรจากทั่วทุกมุมโลก
Renowned speakers joined
 
 
พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2551 | Thursday 2 October, 2008
สัมมนาเชิงปฎิบัติการโดย | Workshop by
• Nina Wang & Altay Sendil ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ จาก IDEOบริษัทชื่อดังผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบระดับโลก
หัวหัวข้อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิจัย: เจาะลึกพฤติกรรมมนุษย์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ”
ระยะเวลาการสัมมนา 10.30 – 17.30 น. (7 ชั่วโมง: สัมมนา 6 ชั่วโมงและพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง)

• Nina Wang & Altay Sendil Human factors researchers who interpret and analyze consumer trends and data patterns
from IDEO, a global design consultancy.

Topic of Workshop “Research: Understanding People for Design Inspiration”
Workshop Length 10.30 – 17.30 hrs (7 hours: 6 hours for the workshop and a one-hour lunch break)

ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 | Friday 3 October, 2008
บรรยายเรื่อง Culture สินทรัพย์สร้างค่า | Lecture on Culture: The Asset

• Charles Landry ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Creative Cities และเจ้าของผลงานหนังสือเล่มดังมากมาย อาทิ
‘The Creative City: A toolkit for urban innovators’ ‘The Art of City Making’ และ ‘The Intercultural City’
• นพปฎล พหลโยธิน ดีไซเนอร์มากฝีมือที่ควบตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของบริษัท จิม ทอมป์สัน
• Evan Roth นักสร้างสรรค์บนพื้นที่สาธารณะ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Graffiti Research Lab และ F.A.T. (Free Art & Technology)
• ประภาส ชลศรานนท์ นักคิด นักเขียน นักแต่งเพลง และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

• Charles Landry An expert for the Creative Cities topic and the author of ‘The Creative City: A toolkit for
urban innovators’, ‘The Art of City Making’ and ‘The Intercultural City’
• Noppadol Baholyodhin Talented designer and Creative director of Jim Thompson
• Evan Roth A media maker and a co-founder of The Graffiti Research Lab and F.A.T. (Free Art & Technology)
• Prapas Chonsaranon A renowned thinker, writer, songwriter and co-founder of Workpoint Entertainment PCL.

 
 
เสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2551 | Saturday 4 October, 2008
บรรยายเรื่อง Business บริหารอย่างสร้างสรรค์ | Lecture on Business: Vision in Action

• ดวงฤทธิ์ บุนนาค หัวหน้าทีมสถาปนิกและนักออกแบบเจ้าของผลงานอันเป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ โครงการ X2 Resorts,
Alila Resorts และร้านอาหาร The Pier (เกาะสมุย)
• Nina Wang & Altay Sendil ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ จาก IDEOบริษัทชื่อดังผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบระดับโลก
• ณัทธร รักษ์ชนะ หนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ KarmaKamet ผู้หลงใหลในโลกของกลิ่นและเครื่องหอม


• Duangrit Bunnag An established architect and designer who owned many prevalent project designs such as X2
Resorts, Alila Resorts, and The Pier (Koh Samui)
• Nina Wang & Altay Sendil Human factors researchers who interpret and analyze consumer trends and data
patterns from IDEO, a global design consultancy.
• Natthorn Rakchana A KarmaKamet co-founder who fascinated in the world of scents and aromatherapy.

 
 
อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551| Sunday 5 October, 2008
บรรยายเรื่อง People คนต้นคิด | Lecture on People: The Spirit of Creativity

• Marije Vogelzang นักออกแบบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แปลกใหม่และมาแรงที่สุดในเวลานี้
• Jaime Salm ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์บริษัทดีไซน์ MIO ผู้เปลี่ยนคำจำกัดความของความทันสมัยในศตวรรษที่ 21
ด้วยการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการที่สร้างสรรค์
• Mark Farrow กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินระดับโลก อาทิ Pet Shop Boys, Kylie Minogue,
Manic Street Preachers
• Dr. Yoshiro NakaMats ยอดนักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นผู้ได้รับการบันทึกสถิติโลกในฐานะเจ้าของสิ่งประดิษฐ์กว่า 3,000 ชิ้น


• Marije Vogelzang An eating designer who believes that design is a perpetual experiment.
• Jaime Salm Founder and artistic head of the design firm ‘MIO’ who re-imagining the meaning of 21st century
urban cool with materials and processes.
• Mark Farrow A graphic designer who is behind the success of various popular artists such as Pet Shop Boys,
Kylie Minogue, Manic Street Preachers.
• Dr. Yoshiro NakaMats A Japanese inventor claiming to hold the world record for number of inventions with
over 3,000.

 
ราคาบัตร | Ticket price
 
พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2551
สัมมนาเชิงปฎิบัติการโดย IDEO

1,200 บาท / ครั้ง
 
Thursday 2 October 2008
Workshop by IDEO
1,200 baht
/Session
   
 
ศุกร์ 3 ตุลาคม 2551     
บรรยายเรื่อง Culture สินทรัพย์สร้างค่า

600 บาท / วัน*
 
Friday 3 October 2008
Lecture on Culture: The Asset

600 baht / day*
 
 
เสาร์ 4 ตุลาคม 2551     
บรรยายเรื่อง Business
บริหารอย่างสร้างสรรค์


600 บาท / วัน*
 
Saturday 4 October 2008
Lecture on Business: Vision in Action

600 baht / day*
 
 
อาทิตย๋ 5 ตุลาคม 2551     
บรรยายเรื่อง People คนต้นคิด 

600 บาท / วัน*
 
Sunday 5 October 2008
Lecture on People:
The Spirit of Creativity


600 baht / day*
 
 
*ราคาพิเศษ! 1,500 บาท / 3 วัน
 
*Package price 1,500 baht / a 3-day pass
 
 
จำหน่ายบัตรที่ Thaiticketmajor โทร.02-262-3456 และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
(บัตรสัมมนาเชิงปฎิบัติการเริ่มจำหน่ายวันที่ 16 กันยายนนี้
ที่ TCDC เท่านั้น)


•*สำหรับสมาชิก TCDC เริ่มตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2551
(สมาชิกพรีเมียม รับส่วนลด 10% สมาชิกซิลเวอร์ และ
แพลตินัม รับส่วนลด 20%)
• สำหรับบุคคลทั่วไป เริ่มตั้งแต่ 2 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

---------------------------------------------------------------
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก TCDC
สามารถนำบัตรราคาเต็มมาแลกรับสิทธิสมัคร
สมาชิกTCDC ได้ฟรี 1 ปี

---------------------------------------------------------------

ราคาบัตรฟังบรรยาย 1 วัน 600 บาท
แลกรับสมาชิกพรีเมียมประเภทนักเรียน
ราคาบัตรฟังบรรยาย 2 วัน และราคาบัตรเข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฎิบัติการ 1 ครั้ง 1,200 บาท
แลกรับสมาชิกพรีเมียมประเภทประชาชนทั่วไป
ราคาบัตรฟังบรรยาย 3 วัน 1,500 บาท
แลกรับสมาชิกพรีเมียมประเภทประชาชนทั่วไป

---------------------------------------------------------------
*หมายเหตุ: สมาชิก TCDC ที่ซื้อบัตรผ่าน
www.thaiticketmajor.com จะไม่ได้รับส่วนลดใดๆ*
 
Tickets on sale at Thaiticketmajor outlets
Tel. 02-262-3456 and TCDC Information Counter.

(Workshop ticket available from September 16 onwards
at TCDC only)


• *For TCDC member : starts from 28 August 2008
onwards. (10% discount for Premium members, 20% discount for Silver/Platinum members)
• For Public : starts from 2 September 2008 onwards.

---------------------------------------------------------------
Special for NON-TCDC member, get a FREE!! TCDC
yearly membership! Just show this full- price ticket at
TCDC Information Counter.
(Resident only)
---------------------------------------------------------------
1-day lecture ticket
is included 1-year Student TCDC membership fee
2-day lecture ticket and 1-session workshop ticket
is included 1-year Premium TCDC membership fee
3-day lecture ticket
is included 1-year Premium TCDC membership fee

---------------------------------------------------------------
* Remark: TCDC member who purchases ticket via www.thaiticketmajor.com will not get any discount. *
 
 
• มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย
• Simultaneous translation into Thai is available.

• สอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร.02-664-8448 ต่อ 213, 214
• For more information, please contact TCDC Information Counter Tel 02-664-8448 ext. 213, 214
 
อย่าพลาด!! พบกับ “เทศกาลนามบัตร – มหกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ครั้งที่ 2” ได้ภายในงาน
Creativities Unfold, Bangkok 2008 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2551 


Don’t Miss!! “Name Card Festival - Expand Your Network” Year II will take place during
Creativities Unfold, Bangkok 2008 Symposium 3 October – 9 November 2008.

 
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.creativitiesunfold.com
For more information, Please visit www.creativitiesunfold.com
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
We reserve the right for any changes without prior notice.
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458