หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
TCDC newsletter
Storytelling in Design & Branding (Lecture)
 
Storytelling in Design & Branding
(Lecture)
When
2 September 2008 | 13:00-17:00
Where Auditorium, TCDC
(Free Admission)

เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่องานออกแบบและการสร้างแบรนด์
(การบรรยาย)
เวลา
2 กันยายน 2551 | 13:00-17:00
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม, TCDC
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

Tim Arrowsmith will present how “brands” can differentiate themselves and use STORYTELLING in all
aspects of their communications.  The focus is on what STORYTELLING means for the entire process of
design - how to find the ‘Big Idea’, how to communicate it, how it drives the future of the brand and how
STORYTELLING can support marketing and advertising.  The program will touch also on the important
aspects of ‘cultural’ brands – how brands are finding their own unique voice through STORYTELLING.
Highlights are latest international case study, with special commentary on the use of materials.

พบกับ ทิม แอโรว์สมิทธ์ กับการนำเสนอวิธีการสร้างความแตกต่างให้กับ “แบรนด์” และการใช้ “เทคนิคการเล่าเรื่อง” ในแง่มุม
ต่างๆเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นย้ำไปที่ความหมายของการเล่าเรื่องซึ่งมีผลต่อขั้นตอนการออกแบบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การหา
แก่นความคิดหลัก การสื่อสาร การผลักดันอนาคตของแบรนด์ และการนำเทคนิคการเล่าเรื่องมาสนับสนุนทางด้านการตลาด
และการโฆษณาการบรรยายครั้งนี้จะนำคุณไปสัมผัสกับทุกแง่มุมของ “Cultural Brand” ว่าแบรนด์เหล่านี้มีวิธีการสรรหา
ความเป็นเอกลักษณ์ผ่านการเล่าเรื่องได้อย่างไร พร้อมเรียนรู้กรณีศึกษาผ่านการสร้างแบรนด์ระดับโลก ตลอดจนร่วมฟังการ
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุต่างๆ อย่างสร้างสรรค์


 
schedule  
Tim Arrowsmith
 
For more information and RSVP,
please call 02-6648448 ext. 213, 214

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง
โทร. 02-6648448 ต่อ 213, 214
 
 
 
 
 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC),
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458