หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
MTA keyvisual
 

เมื่อ 40 ปีที่แล้ว อะไรสร้างความต่างให้กับสถาปัตยกรรมไทยจนได้ชื่อว่าเป็น
อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่

ในปี พ.ศ. 2513 ‘โรงแรมอินทรา’ ผงาดขึ้นกลางย่านประตูน้ำ โดยกลุ่มนาย
ทุนผู้เล็งเห็นโอกาสของการดำเนินธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับชาวต่างชาติ
ผลพวงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์หลังสงครามโลก
ครั้งที่สองที่ต้องการเปิดประเทศให้กลายเป็นแหล่งลงทุนใหม่

เทคโนโลยีใหม่ในการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนรมิตให้ ‘อาคารใหม่
สวนอัมพร’ มีโครงสร้างหลังคาที่ยื่นยาวออกมาถึง 15 เมตรได้โดยปราศจาก
เสาค้ำ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเที่ยวงานกาชาดในปี พ.ศ. 2515

รูปทรงเรขาคณิตองค์ประกอบสำคัญในสถาปัตยกรรมโมเดิร์นถูกนำมาใช้
ผสมผสานกับรูปลักษณ์อาคารที่ดูล้ำยุคของ ‘พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์’ ซึ่งถือ
กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของเด็กไทย

ย้อนดูผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญระหว่างปี พ.ศ. 2510-2530 ยุคแห่ง
การผลัดเปลี่ยนภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครในนิทรรศการ “อยากทันสมัย
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย พ.ศ. 2510-2530” เมื่ออาคารสำนักงาน
ธนาคาร และโรงแรมรูปทรงทันสมัยตามแบบสถาปัตยกรรมโมเดิร์นตะวันตก
โผล่ขึ้นท่ามกลางห้องแถวและทุ่งโล่ง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของคน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของนายทุนผู้เล็งเห็นผลเลิศจากการ
ก่อสร้างตึกระฟ้าในการสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ

นิทรรศการโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นิทรรศการ “อยากทันสมัย สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย
พ.ศ. 2510-2530” จะหมุนเวียนไปจัดแสดงที่ mini TCDC สาขา
ต่างๆ (โครงการ TCDC สู่ภูมิภาค) เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึง
ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย

What was unique about modern Thai architecture when it first appeared on Bangkok’s fledgling urban landscape 40 years ago?

The Indra Hotel, which rose up
incongruously in the Pratunam
garment district in 1970, was an emblem of Thailand’s hope to
become a new investment destina-
tion – a result of Field Marshal Sarit
Thanarat’s National Economic
Development Plan after World War II.

Innovative engineering techniques
amazed visitors to the 1972 Red
Cross Fair at the new Suan Amporn
Pavilion, a daring concrete sweep of
folded plate roof, 15 metres long,
with no visible column supports.
 

And the futuristic Science Museum,
amidst the open fields of Sukhumvit
in 1979, represented the vision of a
new breed of Thai architects, interested in dialogue with modernism.

Featuring major architectural works
between 1967-1987, the exhibition
explores how Thai architects of the
era grappled with the influence of
the nation’s rising business elites,
new construction technologies, and
modernist style.

An exhibition curated by TCDC ,co-
produced with the Association of
Siamese Architects Under Royal
Patronage (ASA), KEEPING UP –
Modern Thai Architecture 1967-1987,
gives insight into the evolution of Bangkok’s skyline.
The exhibition KEEPING UP – Modern Thai Architecture 1967-1987 will tour around mini TCDC networks (project between TCDC
and regional universities) to expand the opportunity for Thais
to access design knowledge and creative resources.
   

TCDC มอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก

รับโปสเตอร์สะสมชุดพิเศษ (collectible
edition) จากนิทรรศการ อยากทันสมัย
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย
พ.ศ. 2510-2530

หลังจากที่เข้าชมนิทรรศการนี้ เพียงท่าน
แสดงบัตรสมาชิก TCDC ที่เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์

รับฟรี! โปสเตอร์ 1 ชิ้น / 1 ท่าน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
*

*โปสเตอร์มีจำนวนจำกัด หรือจนกว่า
ของจะหมด TCDC ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exclusively for TCDC Members

Get a (collectible edition) poster of the
exhibition KEEPING UP - Modern Thai
Architecture 1967-1987 FOR FREE!

Just show your TCDC membership card
at information counter. The poster is
limited to 1 item / 1 member*

*Posters are available in limited quantity
or until supplies last. TCDC reserves the
right to withdraw or cancel this promo-
tion without prior notice.
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458