หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
TCDC Newsletter
smart and innovatiove textiles
 
อังคาร 17 มิถุนายน – อาทิตย์ 20 กรกฎาคม 2551
โถงทางเข้า TCDC
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
Tuesday 17 June – Sunday 20 July, 2008 
TCDC Lobby
Free Admission
 
 
“คลี่ผืนผ้า มองหานวัตกรรม” เป็นนิทรรศการที่แสดงถึง
นวัตกรรมของสิ่งทอที่ก้าวล้ำไปไกลเกินวัตถุประสงค์เพียง
เพื่อ“นุ่งห่ม” และเพื่อ “ความสวยงาม” แต่สิ่งทอวันนี้ได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ความน่าอัศจรรย์ใจด้วยนวัตกรรม
สมัยใหม่ ที่ใครๆ ก็ต้องทึ่ง

เนื้อหาหลักของนิทรรศการชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอที่สามารถนำมาประยุกต์
ใช้ในงานออกแบบได้หลากหลาย ไม่เพียงแต่ในด้านแฟชั่น
เท่านั้น โดยได้คัดเลือกตัวอย่างนวัตกรรมเด่นๆ ที่มีจำหน่าย
อยู่ในท้องตลาดจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในห้อง
สมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ นอกจากนี้ ยังนำเสนองานวิจัย
สิ่งทอของคนไทยจากการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาสิ่งทอ
เพื่อพัฒนาสิ่งทอของไทยให้ทัดเทียมกับสิ่งทอในตลาดโลก
ด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศ

นิทรรศการ “คลี่ผืนผ้า มองหานวัตกรรม” จะนำคุณไปสัมผัส
กับโลกแห่งผืนผ้าและความน่าอัศจรรย์ของเทคโนโลยีที่แสดง
ถึงศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์อันไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์
ด้วยคุณสมบัติที่เป็นได้มากกว่า อาทิเช่น กรองอากาศได้
ทำความสะอาดตัวเองได้ สะท้อนแสง กันกระสุน กันเชื้อโรค
ฟังMP3 ปูทางเท้า หรือแม้แต่วัดชีพจรของผู้สวมใส่
 
“Smart & Innovative Textiles” is an exhibition about textiles
that have gone beyond just being outerwear for beauty, but they have transformed to amaze the world with state-of-the-
art innovations.

The main issue of the exhibition is to reflect the advance of
innovative textile technology which can be applied in various
functions and designs. The distinguished examples of
innovative textiles in the global textile market collected at
Material ConneXion ® Bangkok will come into sight.
Furthermore, the exhibition will be the showcase for Thai
textiles which are supported by Thailand textile Institute to
ensure Thailand’s competitiveness in the global textile
market with local technology.

The exhibition “Smart & Innovative Textiles” will take you
on a journey to experience the world of textiles and the miracles of technology which demonstrate an unlimited
creativity of the human mind such as air filtration, self-
cleaning, light-reflecting, ballistic proof, anti-bacteria or
even used as MP3 player, pavement liner, and pulse measuring instrument.
 
 
การบรรยาย “คลี่ผืนผ้า......มองหานวัตกรรม”
เวลา 17 มิถุนายน 2551 | 13:30-16:00
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC
บรรยายไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
Lecture “Smart & Innovative Textiles”
When 17 June 2008 | 13:30-16:00
Where Auditorium, TCDC
Conducted in Thai
Free Admission
 
 
พบกับ วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานเสื้อกันยุง
หลังจบการศึกษาจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกทำธุรกิจสิ่งทอมาตลอด โดยเปิดโรงงาน
ผลิตและวิจัยพัฒนาสิ่งทอ รับจ้างผลิตผ้าให้แก่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายราย

แต่หลังจากเปิดเสรีการค้า ถ้าอยู่ในตลาดรับจ้างผลิตอย่างเดียว นับวันจะถูกจีนชิงตลาดไป ในฐานะผู้บริหารต้องเร่งปรับตัวหาทาง
รอดในระยะยาว ดังนั้นเขา หันมาทำแบรนด์ของตัวเอง ในชื่อ “ไฮโดร-เทค” ผลิตเสื้อที่ตัดเย็บด้วยผ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยนวัตกรรมล่าสุด คือ เสื้อกันยุงสมุนไพรไทย สามารถป้องกันและขับไล่ยุงไม่ให้กัดผู้สวมใส่ได้

ส่วนที่สองของการบรรยายพบกับ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เล่าถึงประสบการณ์ความสำเร็จใน การวิจัยและพัฒนา เสื้อกาวน์หรือชุดป้องกันการติดเชื้อทางการแพทย์ และการพัฒนาผ้าหุ้ม
เบาะรถยนต์คุณสมบัติสามารถทำความสะอาดตัวเองได้หมดจด รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ จากการประยุกต์เทคโนโลยีนาโนสำหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
Meet Visan Vanasaksrikul, managing director of Covenant Co., Ltd., the role person who pushed the achievement for
anti-mosquito herbal fabric. After graduating from faculty of commerce and accountancy, Chulalongkorn University,
he decided to step into the textile business by opening textile factory and research and development center to be the
manufacturer for numerous brand name garments.

However, after opening Free Trade Area (FTA), Visan realised if the company acted only as a manufacturer, China
would finally seize all market share. He therefore had to adjust business strategy in order to contribute sustainable
development and decided to build his own brand ‘Hidro-Tech’ which used advanced technology in garments manufac-
turing process. The latest innovation of his brand is ‘anti-mosquito t-shirt’ with efficiency in repelling and preventing
mosquito for the wearers.

The second part of the talk addresses accomplishment experience in research and development of anti-bacterial
medical gown and developing processes about self-cleaning upholstery fabric for cars, including other researches
which applied from nanotechnology for Thai textile industry will be discussed by Dr. Chanchai Sirikasemlert,
Director of Technology Department, Thailand Textile Institute.
 
การบรรยายนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิทรรศการ “คลี่ผืนผ้า......มองหานวัตกรรม”
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448


The lecture is in the framework of the exhibition “Smart & Innovative Textiles”
For reservations, please contact TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458