หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
จากเขตโรงงานยุทโธปกรณ์เก่า 798 ที่มีความสูงอาคาร 9 เมตร และพื้นที่ขนาดมากกว่า 1,300 ตารางเมตร ณ เขตต้าซานจื่อใน
เมืองปักกิ่ง ได้ถูกเนรมิตด้วยฝีมือรัฐบาลจีน ให้กลายมาเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ งานด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
รวมทั้งร้านค้ามากมายภายใต้ชื่อ ’798 Space’ พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งพื้นที่เพื่อส่งเสริม ‘อุตสาหกรรมที่ใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ (Creative Industry Zone)’ ในเมืองปักกิ่ง รวมทั้งเมือง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น ชิงเต่าและเมืองอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่รัฐบาล
กลางเป็น ผู้ลงทุนทั้งหมด ... อ่านต่อ
• ติดตามความเคลื่อนไหวในการปรับระบบเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศจีน
• พร้อมทำความรู้จักว่าอะไรคือเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์
• ทำไมรัฐบาลอังกฤษและในหลายประเทศทั่วโลกจึงกำลังผลักดันการดำเนินงานด้านนี้อย่างจริงจัง
• แล้วประเทศไทยจะอยู่รอดอย่างไรในศตวรรษที่ 21
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปาฐกถาพิเศษ“ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในโลกใหม่ด้วยความคิด
สร้างสรรค์”

John Howkins

ผู้เขียนหนังสือ ‘Creative Economy: How People Make Money from Ideas’
การบรรยาย“แนวคิดและโครงสร้างของเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์”

Chris Powell

ประธาน National Endowment for Science, Technology and the Arts
ประเทศอังกฤษ
การบรรยาย “The Challenges of Creative Economy and the Experiences
in the UK”

ดร. อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ
การบรรยาย “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ว่าด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจบนพื้นฐาน ความคิดสร้างสรรค์”

Desmond Hui

ศาสตราจารย์ภาควิชา Department of Cultural & Religious Studies,
Chinese University of Hong Kong
การบรรยาย “เมื่อจีนก้าวสู่เศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์”

 
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2551
TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม
ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
สำรองที่นั่งได้ที่ 02-664-8448
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

www.tcdc.or.th

www.creativethailand.org
 
 
Set within the decommissioned military factory complex of Factory 798
in Beijing’s Dashanzi district, a 9-meter-high architectural structure
with a total area of over 1,300 square meters has been transformed
by the Chinese government into ‘798 Space’, which serves as a gallery
space for art, creativity, and design work and also houses a selection
of shops and stores. 798 Space is part of the Creative Industry Zone
project, which is an initiative fully funded by the federal government of
China and covers Shanghai, Shenzhen, Qingdao, and other industrial
areas of the country, in addition to Beijing.... read more
• Keep abreast of this major move in China’s economic reform.
• Find the answers what creative economy really is?
• Why the UK government and other countries across the world have been seriously pushing forward for this economic
development.
• Facing the challenge of 21st century Thailand
 
 
 
May 29 – 30 2008
TCDC, 6th floor,
The Emporium Shopping Complex.
For reservation,
please call 02-664-8448
Admission is free.
 
Mr. Surapong Suebwonglee

Deputy Prime Minister and Minister of Finance
Keynote Speech: Reforming Thai economy with creativity

John Howkins

The author of ‘The Creative Economy: How People Make Money
from Ideas’
Topic: What are the Creative Economy and its structure?

Chris Powell

Chairman of the National Endowment for Science, Technology and
the Arts (NESTA), England
Topic: The challenges of the Creative Economy and the experiences
in the UK

Dr. Arkhom Termpittayapaisith

Deputy Secretary General, Office of the National Economic and
Social Development Board
Topic: Examining the tenth National Economic and Social Development
Plan on the Creative Economy

Dr. Desmond Hui

Professor, Department of Cultural & Religious Studies, Chinese
University of Hong Kong
Topic: When China moves forward to the Creative Economy

DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458