หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
 
โดย มร. ลาร์ อีริคสัน
ผู้อำนวยการฝ่ายการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก
ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
บริษัท อีเลคโทรลักซ์

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค
นักออกแบบและสถาปนิกชื่อดังของ
เมืองไทย และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค
อังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551
16.00 – 18.00 น.
ห้องออดิทอเรียม TCDC
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Seminar on "How Designer
and Architect View Home
in the Future?"
by Lars Erikson,
Design Director, Electrolux
Major Appliances, Asia Pacific

Duangrit Boonnak,
Renowned Architect and
Managing Director of Duangrit
Boonnak Co.,Ltd
Tuesday 6 May 2008
16.00 – 18.00 hrs.
Auditorium, TCDC
Free of charge
 
 
 
 
 
บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
สถาปนิกและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็นของการออกแบบ
บ้านในอนาคต พร้อมด้วยเทรนด์ต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้
บริโภคที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป


ในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญในการออกแบบบ้านและที่อยู่อาศัยอย่าง
พิถีพิถันมากขึ้น และบ้านในปัจจุบันนั้น เริ่มเปลี่ยนสถานะและบทบาทเป็นสถานที่ที่
สร้างความบันเทิงให้กับสมาชิกในครอบครัว รวมถึงแขกผู้มาเยือน จากเดิมซึ่งเคยเป็น
เพียงแค่ที่อยู่อาศัยและพักผ่อน ดังนั้นการออกแบบบ้านรวมถึงลักษณะเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน จึงต้องสามารถตอบรับและสอดคล้องกับความนิยมที่กำลังเปลี่ยนไปของ
ผู้บริโภค

ภายในงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากทั้ง
สองวงการนี้ผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้ทราบถึงความคิดเห็นของสถาปนิกและนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ในหลากหลายมุมมองที่มีต่อดีไซน์ของ
บ้านในอนาคต รวมถึงลักษณะความสนใจและกระแสนิยมของผู้บริโภคที่กำลังมีการ
เปลี่ยนแปลงไป

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านการออกแบบที่อยู่อาศัย มัณฑนากร
สถาปนิก นักเรียนด้านการออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ TCDC 02-664-8448
 
Electrolux Thailand Co.,Ltd in corporation with Thailand Creative and Design
Center (TCDC) sincerely invite you or a representative from your organization to
a special seminar between Electrolux Head of Designer and Thai renowned
architect for sharing opinions and views towards “Home in the Future,” including
shifting design trends among consumers.


Currently, consumers are much realized about the importance of design on home
and household appliances. Today’s home is shifting its role from being just a
place for living to a place where people could be entertained. Not only the
design of home would be changed, but also its household appliances which
needed to be aligned with the shifting trends of current and future consumers.
During the special seminar, audiences will be able to hear a variety of opinions
and views of professional designer and architect towards homes in the future,
including consumers and industry trends.

Conducted in English. Simultaneous translation into Thai is available.

Suitable for interior designers, architects, design students, and the public.

For more information and RSVP, please contact TCDC at 02-6648448
 
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC),
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458