โครงการเฟ้นหาบทภาพยนตร์ที่ดีที่สุดจากทั่วประเทศ ด้วยทีมงานผู้กำกับชั้นนำของเมืองไทย สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของเมืองไทย เปิดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยน
และอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงคัดเลือกบทภาพยนตร์ที่ดีที่สุดจากทั่วประเทศไทย เพื่อโอกาสสู่การสร้างสรรค์ลงบนแผ่นฟิล์ม ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OKMD) และสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)


เพียงส่งโครงเรื่องย่อ (Treatment) ความยาว 5 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบประวัติส่วนตัวรวมทั้งผลงานที่ผ่านมาของผู้เขียน มาที่ตู้ปณ.1112 นานา กรุงเทพฯ 10112

30 โครงเรื่องที่ดีที่สุดจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโดยเป็นเอก รัตนเรือง, นนทรีย์ นิมิบุตร และนักเขียนบทมืออาชีพเพื่อพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์สมบูรณ์
เจ้าของบทภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจะได้พบปะพูดคุยกับผู้กำกับและโปรดิวเซอร์จากทุกค่ายหนังในเมืองไทย และ 2 เรื่องที่ดีที่สุดรับรางวัลเงินแสน
 
เงื่อนไขของโครงการ
• ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา
• ผู้สมัครหนึ่งคนต่องานที่ส่งเข้าประกวดหนึ่งชิ้น
• โครงเรื่องที่ส่งเข้าคัดเลือกต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 จำนวน 5 หน้า
• โครงเรื่องที่ส่งเข้าคัดเลือกจะไม่ถูกส่งกลับไม่ว่าในกรณีใดๆ
• โครงเรื่องเพียง 30 ชิ้นเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ
• งานที่ผ่านเข้ารอบ ผู้เขียนบทต้องเป็นผู้ติดต่อกับ TSP ด้วยตัวเอง
• ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ TSP
   โดยนนทรีย์ นิมิบุตร, เป็นเอก รัตนเรือง และผู้เขียนบทมืออาชีพ
   ในวันที่ 15-16 กันยายน 2550 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
• ผู้เข้าร่วมอบรมต้องพัฒนาโปรเจ็คให้เป็นบทภาพยนตร์สมบูรณ์ และส่งกลับมาที่
   TSP ภายใน 30 พฤศจิกายน 2550 สำหรับการคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย
• บทภาพยนตร์สมบูรณ์ 30 เรื่องจะถูกคัดเลือกเหลือ 15 เรื่อง และนำเสนอต่อ
   ผู้อำนวยการสร้างจากทุกสตูดิโอในประเทศไทย โดยทาง TSP ไม่ได้มี
   ส่วนเกี่ยวในการดำเนินการสร้างหรือผลประโยชน์ใดๆ
• บทที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ในเครดิตของภาพยนตร์นั้น ต้องมีโลโก้ของ
   TSP ร่วมอยู่ด้วย โดยมีการระบุว่า"บทภาพยนตร์โดย (ชื่อผู้เขียนบท)
   จากโครงการ Thailand Script Project"
 
เปิดรับโครงเรื่องตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 กันยายน 2550
 
และเตรียมพบปะพูดคุยกับ นนทรีย์ นิมิบุตร และเป็นเอก รัตนเรือง สองผู้ริเริ่มโครงการฯ ใน TSP on Tour
• 14 สิงหาคม 2550 ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• 15 สิงหาคม 2550 ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารพลาซ่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• 17 สิงหาคม 2550 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TSP ชั้น 24 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
หรือโทร 02- 664-7667 ต่อ 160 หรือ 081-133-4427