|

ห้องนานาทัศนะ

ความเชื่อไม่มีถูกผิด เพราะต่างกันไปตามประสบการณ์ แต่อยู่ที่ว่า ถ้าเชื่อแล้วทำอะไรและจะทำอะไรถ้าหากไม่เชื่อ