|

บทนำ

ผี: ความกลัว…จัดการได้ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์

เมื่อความกลัวเข้ามาครอบงำจิตใจ "ผี" ทั้งดีและร้ายจึงเกิดขึ้นตามแต่พลังจินตนาการ ของแต่ละสังคม จาก "ผี" ในความคิดส่วนบุคคลมาสู่ "กระบวนการจัดการความกลัว" และการควบคุมสังคมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ก่อเกิดเป็นพิธีกรรมและประเพณี รวมถึง เครื่องมือในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจากธรรมชาติรอบตัว กลายเป็นต้นกำเนิด "ตำนานเรื่องเล่า" ที่ผันไปตามยุคสมัยและเป็นแรงขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ สู่โลกเศรษฐกิจ