เรียน คุณ XX
ตามที่ระยะเวลาการเป็นสมาชิก TCDC ของท่านจะสิ้นสุดลงในวันที่ XX เดือน XXXXXX พ.ศ. 2550
TCDC ขอมอบสิทธิพิเศษดังนี้

สมัครสมาชิก TCDC หรือต่ออายุสมาชิก ก่อนหรือหลังวันหมดอายุสมาชิกภายใน 1 เดือน
รับสิทธิพิเศษดังนี้

ลำดับ
สิทธิพิเศษ
สมาชิกใหม่
ต่ออายุสมาชิกรายบุคคล
ต่ออายุสมาชิกนิติบุคคล
หมายเหตุ
1
รับฟรี บัตร TCDC 10-day pass ด้วยมูลค่าสูงสุดกว่า 50% จากค่าธรรมเนียมสมาชิก

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass
เป็นบัตรเข้าใช้บริการ TCDC สำหรับ Non-TCDC members
สมาชิกพรีเมียม รับบัตรฟรีท่านละ 2 ใบ
สมาชิกซิลเวอร์ รับบัตรฟรีท่านละ 5 ใบ
สมาชิกแพลตินัม รับบัตรฟรีท่านละ 10 ใบ

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass ที่ให้ฟรีนี้จะหมดอายุภายใน 6 เดือน หลังจากการสมัครหรือต่ออายุสมาชิก
2
อ่านฟรี บทความงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม สถิติ แนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีผลกระทบต่องานออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจัดทำโดย TCDC และ Material ConneXion? Bangkok
 
3
รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง The Member Lounge ได้ 1 เดือน  

เฉพาะสมาชิกพรีเมียม

เฉพาะสมาชิกพรีเมียม
เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Info Guru Counter เพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง The Member Lounge ได้ 1 เดือน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และยกเว้น
การใช้บริการเสริมอื่นๆ)
4

รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการ Material ConneXion? Bangkok ได้ 1 เดือน ตลอดจนรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของ Material ConneXion? Bangkok ในเดือนนั้นๆ ได้ 

 


เฉพาะสมาชิกซิลเวอร์


เฉพาะสมาชิกซิลเวอร์

เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Mini Info Guru Counter เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำชมและให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลภายในห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion? Bangkok

5

เพิ่มระยะเวลาการเป็นสมาชิกให้ฟรี
อีก 3 เดือน เมื่อ upgrade สมาชิก
ทุกประเภท หรือต่ออายุสมาชิกแพลตินัม

 

สมาชิกพรีเมียม upgrade เป็นซิลเวอร์ จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน
สมาชิกซิลเวอร์ upgrade เป็นแพลตินัม จะได้อายุสมาชิก12+3 เดือน
สมาชิกแพลตินัมต่ออายุสมาชิกรายปี จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน

6

รับเพิ่มจำนวนสมาชิกฟรี เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคลหรือแบบกลุ่ม เช่น

  • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 1 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล 4 คน หรือแบบกลุ่ม 4 คน
  • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 2 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล 7 คน
  • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 3 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล 12 คน หรือแบบกลุ่ม 10 คน
  • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 5 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล 25 คน
 

 

- จำนวนสมาชิกที่ได้สิทธิสมัครฟรี ไม่สามารถใช้แทนเป็นส่วนลดใดๆ

- การต่ออายุไม่จำเป็นต้องเป็นรายชื่อสมาชิกในกลุ่มเดิมทั้งหมด

7
รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบ exclusive session ในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์”  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงกับ Branding Guru  และเพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ มากที่สุด จึงจัดขึ้นเป็นพิเศษให้แต่ละบริษัท ฟรี 1 ครั้ง เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล  

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ดำเนินการโดย ริชาร์ด สไตน์
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประวัติผู้ดำเนินรายการ

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในหนึ่งรอบอายุสมาชิก

- ต้องใช้สิทธิจองลงทะเบียนภายใน 4 เดือนหลังจากการต่ออายุสมาชิก

- เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป ที่ TCDC Information Counter โทร. 02-664-8448 # 213, 214

หมายเหตุ: หัวข้อสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.tcdc.or.th
8

รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม
และรับฟรี หนังสือนิทรรศการ “พลังกรรมาชนจีน เมื่อเหล่าสหายกลายเป็นนักช็อป!” ซึ่งจัดพิมพ์โดย TCDC 1 เล่ม มูลค่า 1,225 บาท เมื่อสมัครหรือต่ออายุสมาชิกราย 2 ปี

เช่น สมัครหรือต่ออายุสมาชิกพรีเมียมรายบุคคล ประเภทประชาชนทั่วไป ปกติค่าสมัครอยู่ที่ 1,200 บาท ต่อปี (2 ปี = 2,400 บาท) รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม เท่ากับท่านจ่ายเพียง 1,800 บาท 

หมายเหตุ: หนังสือมีจำนวนจำกัด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์

หมายเหตุ:        
1. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ให้อ้างอิงควบคู่ไปกับแผ่นพับ TCDC Membership Benefits คลิกที่นี่

2. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ประกาศในเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป
3. TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-8448 # 213, 214, 215, 216      

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458