เรียน คุณ XX
ตามที่ระยะเวลาการเป็นสมาชิก TCDC ของท่านจะสิ้นสุดลงในวันที่ XX เดือน XXXXXX พ.ศ. 2550
TCDC ขอมอบสิทธิพิเศษดังนี้

สมัครสมาชิก TCDC หรือต่ออายุสมาชิก ก่อนหรือหลังวันหมดอายุสมาชิกภายใน 1 เดือน
รับสิทธิพิเศษดังนี้

For English version, please click here or you can scroll down to view the English content.


ลำดับ

สิทธิพิเศษ

สมาชิกใหม่

ต่ออายุสมาชิกรายบุคคล

ต่ออายุสมาชิกนิติบุคคล

หมายเหตุ

1

รับฟรี บัตร TCDC 10-day pass ด้วยมูลค่าสูงสุดกว่า 50% จากค่าธรรมเนียมสมาชิก

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass
เป็นบัตรเข้าใช้บริการ TCDC สำหรับ Non-TCDC members

สมาชิกพรีเมียม รับบัตรฟรีท่านละ 2 ใบ
สมาชิกซิลเวอร์ รับบัตรฟรีท่านละ 5 ใบ
สมาชิกแพลตินัม รับบัตรฟรีท่านละ 10 ใบ

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass ที่ให้ฟรีนี้จะหมดอายุภายใน 6 เดือน หลังจากการสมัครหรือต่ออายุสมาชิก

2

อ่านฟรี บทความงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม สถิติ แนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีผลกระทบต่องานออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจัดทำโดย TCDC และ Material ConneXion? Bangkok

3

รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง The Member Lounge ได้ 1 เดือน


เฉพาะสมาชิกพรีเมียม


เฉพาะสมาชิกพรีเมียม

เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Info Guru Counter เพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง The Member Lounge ได้ 1 เดือน ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และยกเว้น
การใช้บริการเสริมอื่นๆ)

4

รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการ Material ConneXion? Bangkok ได้ 1 เดือน ตลอดจนรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของ Material ConneXion? Bangkok ในเดือนนั้นๆ ได้


เฉพาะสมาชิกซิลเวอร์


เฉพาะสมาชิกซิลเวอร์

เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Mini Info Guru Counter เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำชมและให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลภายในห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion? Bangkok

5

เพิ่มระยะเวลาการเป็นสมาชิกให้ฟรี
อีก 3 เดือน เมื่อ upgrade สมาชิก
ทุกประเภท หรือต่ออายุสมาชิกแพลตินัม

สมาชิกพรีเมียม upgrade เป็นซิลเวอร์ จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน
สมาชิกซิลเวอร์ upgrade เป็นแพลตินัม จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน
สมาชิกแพลตินัมต่ออายุสมาชิกรายปี จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน

6

รับเพิ่มจำนวนสมาชิกฟรี เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคลหรือแบบกลุ่ม เช่น

  • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 1 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล 4 คน หรือแบบกลุ่ม 4 คน
  • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 2 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล 7 คน
  • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 3 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล 12 คน หรือแบบกลุ่ม 10 คน
  • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 5 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล 25 คน

- จำนวนสมาชิกที่ได้สิทธิสมัครฟรี ไม่สามารถใช้แทนเป็นส่วนลดใดๆ

- การต่ออายุไม่จำเป็นต้องเป็นรายชื่อสมาชิกในกลุ่มเดิมทั้งหมด

7

รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบ exclusive session ในหัวข้อ
“ การสร้างแบรนด์ ”
( อ่านรายละเอียดของสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงกับ Branding Guru และเพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ มากที่สุด จึงจัดขึ้นเป็นพิเศษให้แต่ละบริษัท ฟรี 1 ครั้ง เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบนิติบุคคล

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ดำเนินการโดย ริชาร์ด สไตน์
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประวัติผู้ดำเนินรายการ

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในหนึ่งรอบอายุสมาชิก

- ต้องใช้สิทธิจองลงทะเบียนภายใน 4 เดือนหลังจากการต่ออายุสมาชิก

- เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป ที่ TCDC Information Counter โทร. 02-664-8448 # 213, 214

อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หมายเหตุ: หัวข้อสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.tcdc.or.th

8

รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม
และรับฟรี หนังสือนิทรรศการ “ พลังกรรมาชนจีน เมื่อเหล่าสหายกลายเป็นนักช็อป! ” ซึ่งจัดพิมพ์โดย TCDC 1 เล่ม มูลค่า 1,225 บาท เมื่อสมัครหรือต่ออายุสมาชิกราย 2 ปี

เช่น สมัครหรือต่ออายุสมาชิกพรีเมียมรายบุคคล ประเภทประชาชนทั่วไป ปกติค่าสมัครอยู่ที่ 1,200 บาท ต่อปี ( 2 ปี = 2,400 บาท) รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม เท่ากับท่านจ่ายเพียง 1,800 บาท

หมายเหตุ: หนังสือมีจำนวนจำกัด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์

หมายเหตุ:
1.
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ให้อ้างอิงควบคู่ไปกับแผ่นพับ TCDC Membership Benefits คลิกที่นี่
2. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ประกาศในเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป
3. TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-8448 # 213, 214, 215, 216
Dear Mr. / Ms. XX
As your TCDC membership will end on XX XXXXXX, 2007.
TCDC would like to offer you a special benefits package when renewing your membership.

Apply for or renew your TCDC membership before or within 1 month
after your membership expiration date and receive a special benefits package.

 

No.

Special Benefits

New Member

Individual Membership Renewal

orporate Membership Renewal

Remarks

1

Get TCDC 10-day passes worth up to 50% of membership fee

 

(TCDC 10-day pass – Free entry to TCDC for non-TCDC members)

Each premium member gets 2 passes.
Each silver member gets 5 passes.
Each platinum member gets 10 passes.

Remarks: Complimentary TCDC 10-day passes will expire within 6 months after your TCDC membership application or renewal date.

2

Free subscription to TCDC and Material ConneXionBangkok articles and researches on innovations, statistics and consumer behaviours that have an impact on design and creativity.

 

3

Get a coupon to exchange for
1-month pass to The Member Lounge

 


Premium Members ONLY


Premium Members ONLY

Just show a coupon and your TCDC membership card at Info Guru Counter, you will be given the 1-month pass to The Member Lounge. (This pass can’t be used on the weekend and excludes additional services.)

4

Get a coupon to exchange for 1-month pass to Material ConneXion Bangkok and have the opportunity to participate in its activities in the month your coupon is valid.

 


Silver Members ONLY


Silver Members ONLY

Just show a coupon and your TCDC membership card at Mini Info Guru Counter, you will be given a guided tour of Material ConneXion Bangkok and explore its physical library and online database.

5

Enjoy a free additional 3 –month membership, when applying for any types of membership upgrades or renewing platinum membership.

 

Premium member who want to upgrade to silver member will get 12+3 month membership.
Silver member who want to upgrade to platinum member will get 12+3 month membership.
Platinum member can renew your yearly membership and get get 12+3 month membership.

6

Get additional membership applications for free, when applying for corporate or group membership renewal.

  • Corporate membership renewal for 4 persons or group membership renewal for 4 persons, get free membership application for 1 more person.
  • Corporate membership renewal for
    7 persons, get free membership applications for 2 more persons.
  • Corporate membership renewal for 12 persons or group membership renewal for 10 persons, get free membership applications for 3 more persons
  • Corporate membership renewal for 25 persons, get free membership applications for 5 more persons

 

 

- Any free membership applications can’t be exchanged for any discount.

- Corporate or group membership renewal applications do not require all the same group members to enjoy this benefit.

7

Get the opportunity to attend the workshop “Branding”
(Click here to view details.) by branding guru Richard Stein for free, when applying for corporate membership renewal. The workshop will be customized and held exclusively for each company to make it the most useful to your business.

 

 

- The workshop is conducted by Richard Stein.
View his  profile, click here.

- The workshop is free of charge and valid for one year from the first membership renewal date.

- Registration is required within 4 months after the first membership renewal date.

- The workshop is open for registration from 1  July, 2007 onwards. For more information, please contact TCDC Information Counter Tel. 02-664-8448 # 213, 214
View terms and conditions, click here.

Remarks: The workshop title may be changed.
If so, the new title will be announced later on www.tcdc.or.th  

8

Receive a 25% discount on membership fee and get the TCDC publication “WORKERS (WITH MONEY) UNITE! China’s Shopping Revolution” (1,225 baht) for free, when applying for or renewing 2-year membership.

For example, premium membership fee rate for a resident is 1,200 baht per year (2,400 baht per 2 years). When applying for or renewing 2-year membership, receive a 25% discount so that you pay only 1,800 baht.

Remarks:      
1. The special benefits package should be viewed together with the leaflet TCDC Membership Benefits Click here.

2. The special benefits package is posted on TCDC website from 3 May, 2007 onwards.
3. TCDC reserves the right to change the special benefits without prior notice.

For more  information, call 02-664-8448 # 213, 214, 215, 216

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458