โดย วิฑูรย์ คุณาลังการ สถาปนิกและมัณฑนากร ผู้ก่อตั้งบริษัท IAW
ผู้ออกแบบร้านเพลย์กราวด์ ซอยทองหล่อ

คณิต เสตะรุจิ มัณฑนากรและหนึ่งในนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2547
ผู้ผสานเทคโนโลยีตะวันตกเข้ากับงานหัตถกรรมของไทย

สมชาย จงแสง มัณฑนากรและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท
Decorate Atelier (DECA)

โดยมี รองศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำ
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นผู้ดำเนินรายการ

เสาร์ 24 มีนาคม 2550 / 16.00 - 17.30 น.

ห้องออดิทอเรียม TCDC

พบกับนักออกแบบตกแต่งภายในชั้นนำที่จะมาบอกเล่าถึงพัฒนาการ
ของวงการตกแต่งภายในของไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบไทยๆ
มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานตกแต่งภายในอย่างไร

หาคำตอบได้ในเสวนาครั้งนี้
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


5 Decades of Thai Interior Design:
3 New Perspectives on Future Space


by Vitoon Kunalungkarn, Architect and Interior Designer,
Founder of IAW. Playground! on Soi Thong Lor is considered
to be his masterpiece.

Kanit Setaruchi, Interior Designer and Designer of the Year 2004
His designs incorporate Western technology and Thai crafts.

Somchai Jongsang, Interior designer and Design Director
of Decorate Atelier (DECA)

and Ekkachat Janurairat, Associate Professor of the Faculty
of Decorative Arts, Silpakorn University (serving as a moderator)

Saturday 24 March, 2007 / 16.00 - 17.30 hrs.

Auditorium, TCDC

Meet the foremost Thai interior designers, who will talk about the
evolution of Thai interior design in the past 50 years.

How have Thai social environment influenced the aesthetics and
creation of the interior?

The talk has the answer for you.
Conducted in Thai
For reservations, call 02 664 8448

Free of charge


Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458