โดย นาถวัฒน์ ธัมพิพิธ ผู้อำนวยการโครงการ จาก VISIONNEX
บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมการพิมพ์ของเมืองไทย

ร่วมด้วย กฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Wallpaper* (ฉบับภาษาไทย)
และวินัย ฉัยรักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท blulg studio

ห้องออดิทอเรียม TCDC
ศุกร์ 26 มกราคม 2550 / 14.00-16.00 น.

ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX ซึ่งมีนวัตกรรมล้ำหน้าในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และวิธีคิด
ออกแบบ ในเสวนาครั้งนี้ นาถวัฒน์ ธัมพิพิธ ผู้อำนวยการโครงการ VISIONNEX จะมาบอกเล่าถึง
แรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังเทคนิคการพิมพ์พิเศษได้แก่ 3D Line Print, 4D Print, 3D Flip Print
รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญด้านเทคโนโลยี โดยมี
แขกรับเชิญ ได้แก่ กฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์ สถาปนิกและบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Wallpaper*
(ฉบับภาษาไทย) และวินัย ฉัยรักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ blulg studio บริษัทรับออกแบบนิทรรศการ
ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้วัสดุจาก VISIONNEX

นาถวัฒน์ ธัมพิพิธ ชื่นชอบงานพิมพ์เป็นพิเศษ จึงได้นำความรู้ด้านกราฟิกมาประยุกต์ใช้ในงานพิมพ์
จนสามารถพัฒนาวัสดุเพื่อใช้ในการพิมพ์ได้หลากหลาย วัสดุ VISIONNEX ถูกนำไปใช้งานหลายอย่าง
ตั้งแต่การตกแต่งบ้าน การจัดแสดงสินค้า ไปจนถึงแฟชั่น และยังคว้ารางวัลการออกแบบในระดับนานาชาติ
มามากมาย อาทิ เหรียญเงิน ประเภทสร้างสรรค์งานกราฟิก และเหรียญทองแดง ประเภทสร้างสรรค์งาน
ออกแบบอุตสาหกรรมจาก Tokyo Screen Printing Competition, CMM Japan & JSPA' Exposition 1998

เสวนาเป็นภาษาไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เปิดสำรองที่นั่งล่วงหน้า ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
โทร. 02 664 8448 ต่อ 226
ในวันที่บรรยายให้มาลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

Material Migration:
the Art and Innovation of Surfacing Materials

by Narttawat Thampipit, Project Director of VISIONNEX,
Thailand's leading printing innovator,
Krissanapong Kiattisak, Editor-in-chief of Wallpaper* (Thai Edition)
and Winai Chairakpong, Project Director of blulg studio

Auditorium, TCDC
Friday 26 January, 2007 / 14.00-16.00

Join us to discover the uniqueness of VISIONNEX innovative materials in printing technology
and design processes.  Where creative meets know-how, Project Director of VISIONNEX's
Narttawat Thampipit will bring to light the inspiration behind his special printing techniques,
which include 3D Line Print, 4D Print, 3D Flip Print and other surfacing materials. Special
guests are Krissanapong Kiattisak, Architect and Editor-in-chief of Wallpaper* (Thai Edition)
and Winai Chairakpong, Project Director of the exhibition design house blulg studio who
will share with us their experiences in the application of VISIONNEX materials.

With a passion for printing, Narttawat Thampipit has applied his graphic design expertise
to his printing business. He has made a significant contribution to the development of 
various printing materials. VISIONNEX materials are used in home decoration, fashion and
point-of-purchase displays and have earned him numerous international design awards,
including a Silver Medal - Graphic Creations Category and a Bronze Medal - Industrial Creations
Category from the Tokyo Screen Printing Competition, CMM Japan & JSPA' Exposition 1998.

Conducted in Thai
Free of charge
For reservations, call 02 664 8448 ext. 226
from 26 January, 2006 onwards
Please confirm reservations 1 hour prior to the lecture as seating is limited.


 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458