โดย ริชาร์ด สไตน์ ที่ปรึกษาและผู้บรรยายประจำ TCDC
ห้องออดิทอเรียม TCDC
พฤหัสบดี 5 เมษายน 2550 / 18.30-20.30 น.


กลับมาอีกครั้ง สำหรับผู้ที่พลาดฟังการบรรยาย
"ออกแบบอย่างไรให้ตอบโจทย์" ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม!

ใครเลยจะคิดว่า ของที่เรากินและใช้อยู่ทุกวันผ่านการออกแบบอย่างจงใจมาแล้ว เพื่อมุ่งหวังให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง

การเรียบเรียงคำ สัญลักษณ์ สี รูปทรง และการจัดวางองค์ประกอบอย่างระมัดระวัง
และสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความรู้สึกทางความคิดและอารมณ์แก่ผู้พบเห็น

การออกแบบสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างได้ตามต้องการ เช่นเดียวกับเวลาที่เราฟัง
โซนาตราของ Bach สัมผัสและอารมณ์ที่ได้ย่อมแตกต่างจากการฟังเพลงของวง U2
ด้วยวิธีการคิดนี้เอง งานออกแบบชิ้นหนึ่งๆ จึงถูก"คิด" และ "จัดวาง"เพื่อก่อให้เกิดผล
หรือการกระทำได้ดั่งใจคนออกแบบ

รู้จัก ริชาร์ด สไตน์
ริชาร์ด สไตน์ รับหน้าที่วิทยากรในการอบรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ TCDC
โดยนำประสบการณ์แบบคลุกวงในจากการทำงานให้หลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการ
ฝ่ายออกแบบที่ Landor (London) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ที่ Interbrand (Tokyo)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)/ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ที่ Enterprise
IG (Tokyo) มาให้ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อที่น่าสนใจ

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักการตลาด นักออกแบบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
รับจำนวนจำกัดเพียง 120 ท่าน เท่านั้น

ซื้อบัตรราคา 300 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
22-25 กุมภาพันธ์ 2550 เฉพาะสมาชิก TCDC
ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
สมาชิกพรีเมียม รับส่วนลด 10%
สมาชิกซิลเวอร์และแพลตินัม รับส่วนลด 20%
แสดงบัตรนักเรียนนักศึกษาแบบเต็มเวลา รับส่วนลด 50%
(มีจำนวนจำกัด โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448Purposeful Design - Perception Modification

by Richard Stein, TCDC resident advisor/lecturer
Auditorium, TCDC
Thursday 5 April, 2007 / 18.30-20.30 hrs.


For those who missed the lecture
"Purposeful Design - Perception Modification".
TCDC brings it back with more intensive content!

Did you know that things that you eat and use every day are
"purposefully designed" to make you feel in a particular way?

Careful and creative orchestration of words, symbols, colours, shapes and composition all contribute to the generation of strong intellectual and
emotional feelings in an audience.

Just as perception and emotion is different when listening to a Bach sonata
rather than a song by U2, so too can a design be 'formulated' to generate
a
desired effect or action.

About Richard Stein
Richard brings significant experience and insight, having held the positions
of Design Director at Landor (London), Creative Director at Interbrand (Tokyo)
and CEO/Executive Creative Director at Enterprise IG (Tokyo). He frequently
lectures on design and creativity.

Entrepreneurs, marketers, designers, students, and the public are invited
to sign up for the lecture.

The lecture is conducted in English and is limited to 120 persons.

Tickets available at the TCDC Information Counter at 300 baht
22-25 February, 2007 for TCDC members only
and from 27 February, 2007 onwards for TCDC members and the public
Premium members get a 10% discount.
Silver and Platinum members get a 20% discount.
Full-time student cardholders get a 50% discount.
(Limited tickets are available for students and cannot be used with other promotions.)

For more information, call 02 664 8448.


ริชาร์ด สไตน์
Richard Stein

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458