โดย ริชาร์ด สไตน์

ที่ปรึกษาและผู้บรรยายประจำ TCDC

ห้องออดิทอเรียม TCDC
พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2550 / 18.30-20.30 น.
 

กลับมาตามคำเรียกร้อง สำหรับผู้ที่พลาดฟังการบรรยาย
"อย่าสักแต่ว่าออกแบบ:
ความเข้าใจถึงปัจจัยแวดล้อมของการออกแบบ"
ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม!

สิ่งที่ใช้ในการแบ่งแยก "ผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ" และ "นักออกแบบที่สร้างสรรค์"
ออกจาก"ผู้เชี่ยวชาญหน้าจอคอมพิวเตอร์" ก็คือความสามารถในการนำวัตถุดิบ
ที่มีมากมายร้อยแปดพันเก้ามาใช้ในการออกแบบสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอ้างอิงทาง
วัฒนธรรมหรือการเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลอารมณ์เสียดสีล้อเลียนกับอารมณ์ขัน
ตลอดจนมรดกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่นักออกแบบ น้อยคนนักจะนำ
มาใช้ถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรับรู้หรือชื่นชมกับความลึกซึ้งทางปัญญา แต่สำหรับ
ผู้ที่เข้าใจย่อมรู้สึกผูกพันใกล้ชิดกับสินค้าและบริการของคุณ

รู้จักริชาร์ด สไตน์
ริชาร์ด สไตน์ รับหน้าที่วิทยากรในการอบรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ TCDC
โดยนำประสบการณ์แบบคลุกวงในจากการทำงานให้หลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบที่ Landor (London) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ที่
Interbrand (Tokyo) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)/ผู้อำนวยการบริหาร
ฝ่ายสร้างสรรค์ที่ Enterprise IG (Tokyo) มาให้ความรู้ด้านการออกแบบและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อที่น่าสนใจ

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

รับจำนวนจำกัดเพียง 120 ท่านเท่านั้น
ซื้อบัตรราคา 300 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2550 สำหรับสมาชิก TCDC
27 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
และนักเรียน นักศึกษาแบบเต็มเวลา

สมาชิกพรีเมียม รับส่วนลด 10%
สมาชิกซิลเวอร์และแพลตินัม รับส่วนลด 20%
แสดงบัตรนักเรียน นักศึกษาแบบเต็มเวลา รับส่วนลด 50%
(มีจำนวนจำกัด โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448


Not Just Design: Contextual Understanding of Design
by Richard Stein, TCDC resident advisor/lecturer

Auditorium, TCDC
Thursday 29 March, 2007 / 18.30-20.30 hrs.


For those who missed the lecture,
"Not Just Design: Contextual Understanding of Design",
TCDC brings it back with more intensive content!

Knowledge builds power. Being able to draw on a myriad of source material for
design and communication is what separates the 'desktop practitioners' from 'truly
creative designers and innovators'. Cultural reference and source juxtaposition,
satire, humor, and historical heritage are just a few of the resources available to
draw upon. Intellectual depth may not be acknowledged or appreciated by all,
but those who 'get it' will feel 'akin' with your product or service.

About Richard Stein
Richard brings significant experience and insight, having held the positions of
Design Director at Landor (London), Creative Director at Interbrand (Tokyo) and
CEO/Executive Creative Director at Enterprise IG (Tokyo). He frequently lectures
on design and creativity.

Designers, entrepreneurs, students, and the public are invited to
sign up for the lecture.


The lecture is conducted in English and is limited to 120 persons.
Tickets available at the TCDC Information Counter
at 300 baht
22 - 25 February, 2007 for TCDC members only
27 February, 2007 onwards for TCDC members,
the public, and full-time student cardholder

Premium members get a 10% discount.
Silver and Platinum members get a 20% discount.
Full-time student cardholders get a 50% discount (Limited tickets
are available for students and can not be used with other promotions.)

For more information, call 02 664 8448

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458