ห้องออดิทอเรียม TCDC
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2550 / 14.00-16.00 น.


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบร่วมกับ Material ConneXion Bangkok จัดการบรรยายในหัวข้อ
"วัสดุที่เป็นมิตรสำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม" โดยมีวิทยากรคือ ดร. ซินเธีย ไทเลอร์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวัสดุ นักวิจัยในทีม Advanced Material Solutions จาก Material ConneXion, New York

นักออกแบบสามารถลดการทำลายระบบนิเวศได้ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
โดยในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องไตร่ตรองถึงสิ่งแวดล้อมในทุกแง่มุม
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบด้วยวิธีการนี้จะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดตลอดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์

ดร. ซินเธีย ไทเลอร์ จะแนะนำให้คุณได้รู้จักการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์
ที่นักออกแบบสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณสมบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
อธิบายถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความสำคัญของการได้รับใบรับรอง
จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอวัสดุเชิงพาณิชย์สำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
จากห้องสมุด Material ConneXion

เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย


ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC

วันจำหน่ายบัตร
9-14 มกราคม 2550 เฉพาะสมาชิก TCDC
ตั้งแต่ 16 มกราคม 2550 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
สมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448Green Materials for Ecological Design

by Dr. Cynthia Tyler, Senior Materials Specialist, Material ConneXion, New York

Auditorium, TCDC
Fri 16 Feb, 2007 / 14.00-16.00 hrs.

TCDC, in collaboration with Material ConneXion Bangkok, presents "Green Materials for Ecological Design",
a lecture by Dr. Cynthia Tyler, Senior Materials Specialist at Material ConneXion, New York,
where she conducts research in the Advanced Material Solutions Team.

Designers have the potential to reduce ecological damage through green product design.
Ecological design involves examining the environmental aspects at all stages of the product
development process. This allows products to be designed with the lowest environmental
impact throughout the product life cycle.

Dr. Cynthia Tyler will introduce you to eco-friendly product design, including strategies that
designers can use to improve the environmental performance of products. She will also
address the criteria used in selecting eco-materials, especially the importance of third-party
certification, along with a presentation of commercially available materials for eco-design
from the Material ConneXion library.

Designers, entrepreneurs, students, and the public are invited to sign up for the lecture.

Conducted in English.
Simultaneous translation into Thai is available.

Tickets available at the TCDC Information Counter
9-14 January, 2007 for TCDC members only
and from 16 January, 2007 onwards for TCDC members and the public
Admission is free for Platinum members, but reservations are required.
For more information, call 02 664 8448.

 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458