โดย ริชาร์ด สไตน์ ที่ปรึกษาและผู้บรรยายประจำ TCDC

ห้องออดิทอเรียม TCDC
ตารางเวลาการบรรยาย (มีสองวันให้เลือก)
พฤหัสบดี 19 เมษายน 2550 |18.30-20.30 น.
หรือ พฤหัสบดี 26 เมษายน 2550 |18.30-20.30 น.


ในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง
และรากฐาน (platform) ที่ใช้กำหนดแนวคิดของแบรนด์ให้ชัดเจน รากฐานแบรนด์
มาจาก 'พันธกิจ' และ 'วิสัยทัศน์' รวมถึง 'บุคลิกภาพ' ที่ไม่เหมือนใครของแบรนด์
ขั้นตอนต่อไปคือการสื่อสารแนวคิดที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ผ่านการนำเสนอแนวทาง
การออกแบบที่เป็นรูปธรรม

ในการบรรยายครั้งนี้ เราจะสำรวจตัวอย่างของการออกแบบที่ตอบโจทย์
ประเมินว่าการออกแบบเหล่านี้สามารถสื่อสารรากฐานแบรนด์ที่กำหนดมาแล้ว
ได้ดีขนาดไหน และเรียนรู้วิธีการเติมจุดแข็งเข้าไปในการสื่อสารแบรนด์
ในภาพรวม ตลอดจนการออกแบบที่ตอบโจทย์ช่วยแสดง 'บุคลิกภาพ' ของแบรนด์
ได้อย่างไร

การบรรยายนี้รวบรวมตัวอย่างการแก้ปัญหาด้านการออกแบบจากวงการ
อุตสาหกรรมหลายแขนงในประเทศต่างๆ พร้อมกับการอภิปรายถึงข้อดี
และความสำเร็จของงานออกแบบแต่ละชิ้น

รู้จักริชาร์ด สไตน์
ริชาร์ด สไตน์ รับหน้าที่วิทยากรในการอบรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ TCDC
โดยนำประสบการณ์แบบคลุกวงในจากการทำงานให้หลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบที่ Landor (London) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ที่
Interbrand (Tokyo) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)/ผู้อำนวยการบริหาร
ฝ่ายสร้างสรรค์ที่ Enterprise IG (Tokyo) มาให้ความรู้ด้านการออกแบบและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อที่น่าสนใจ

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักการตลาด นักออกแบบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
รับจำนวนจำกัดเพียงรอบละ 120 ท่าน

ซื้อบัตรราคา 300 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
15-18 มีนาคม 2550 เฉพาะสมาชิก TCDC
ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
สมาชิกพรีเมียม รับส่วนลด 10%
สมาชิกซิลเวอร์และแพลตินัม รับส่วนลด 20%
แสดงบัตรนักเรียนนักศึกษาแบบเต็มเวลา รับส่วนลด 50%
(มีจำนวนจำกัด โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448

 
Design Solution for Effective Branding
by Richard Stein, TCDC resident advisor/lecturer

Auditorium, TCDC

Lecture Timetable:
Thursday 19 April, 2007 | 18.30-20.30 hrs.
OR Thursday 26 April, 2007 | 18.30-20.30 hrs.

In order to build a strong brand, there must be a viable strategy and
a well-defined brand platform, on which the concept of the brand rests.
The brand platform is constructed from a pre-determined 'mission' and
'vision' for the brand and its unique 'personality'. Once this has been achieved,
the next step is to communicate these intangible concepts into physical
design representations.

In this lecture, we will explore a cross-section of design solutions and assess
how well they communicate the pre-determined brand platform, how to add
strength to the overall brand communication and how they express
the brand 'personality'

The lecture will include examples of design solutions from a variety of industries
and countries, as well as a discussion of the merits and success of each design.

About Richard Stein
Richard brings significant experience and insight, having held the positions
of Design Director at Landor (London), Creative Director at Interbrand (Tokyo)
and CEO/Executive Creative Director at Enterprise IG (Tokyo). He frequently
lectures on design and creativity.


Entrepreneurs, marketers, designers, students, and the public are invited
to sign up for the lecture.

The lecture is conducted in English and is limited to 120 persons each.
Tickets available at the TCDC Information Counter at 300 baht
15-18 March, 2007 for TCDC members only
and from 20 March, 2007 onwards for TCDC members and the public
Premium members get a 10% discount.
Silver and Platinum members get a 20% discount.
Full-time student cardholders get a 50% discount.
(Limited tickets are available for students and cannot be used with other promotions.)

For more information, call 02 664 8448.

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458