นิทรรศการโดย
สเวนสค์ ฟอร์ม (สมาคมเพื่อการออกแบบและหัตถกรรมแห่งสวีเดน) และสถาบันสวีเดน
สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชฑูตสวีเดน
สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550
เวลา 14.00 น.
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
แต่งกายสุภาพ
RSVP 02-664-7667 ext. 100

You are cordially invited to the opening of
Improving Life
The design of Swedish innovations

an exhibition by Svensk Form and the Swedish Institute
organized by the Embassy of Sweden and TCDC

Wednesday 9th May, 2007
14.00 hrs.
TCDC 6 th floor, the Emporium Shopping Complex
Dress Code: Smart Casual
RSVP 02-664-7667 ext. 100

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458