เรียน ท่านสมาชิก

ในโอกาสที่ TCDC เปิดให้บริการครบรอบ 1 ปี เราอยากถือโอกาสขอบคุณ
"สมาชิกรุ่นก่อตั้ง" (สมัครระหว่าง 1 กันยายน 2548 - 30 พฤศจิกายน 2549)
ด้วยสิทธิพิเศษ "การต่ออายุสมาชิกรายปีอัตโนมัติฟรีอีก 6 เดือน!" (โดยนับจากวันสิ้นสุดอายุ
สมาชิกเดิม)
กรุณาแสดงบัตรสมาชิกของท่านที่ Info Guru Counter ภายใน 31 มีนาคม 2550
เพื่อตรวจสอบข้อมูลและที่อยู่ในการติดต่อที่ถูกต้องเพื่อรับทราบข่าวสารสิทธิพิเศษอย่างนี้ต่อไป

TCDC ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ในระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา คุณคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เราก้าวมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ปัจจุบัน TCDC มีสมาชิกกว่า 8,000 คน มีผู้เข้าชม
นิทรรศการกว่าแสนคนจากนิทรรศการที่จัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,600 คน
จากกิจกรรมทางวิชาการทั้งหมด 36 ครั้ง และมีผู้เข้ามาใช้บริการ TCDC Resource Center ไปแล้ว
กว่า 70,000 ครั้ง! นอกจากนี้ TCDC ยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ "Best Gallery" โดย Reader Choice Award 2006 และ "50 Things to do before You Die" โดยนิตยสาร BK Magazine
หรือแม้แต่ "A First Class Art Organizer"และ "First Class Graphic Design" สำหรับหนังสือประกอบ
นิทรรศการ "กันดารคือสินทรัพย์: อีสาน" โดยนิตยสาร Wallpaper Thailand แม้ว่าทั้งหมดนี้จะยัง
ไม่ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของTCDC หากแต่เราขอเพียงให้ครั้งหนึ่งที่คุณมาเยี่ยมชม TCDC ได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์แล้วนำกลับไปเป็นแรงบันดาลใจให้หนึ่งในนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมา

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
TCDC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 02-664 8448
One-Year Sharing Journey of TCDC and Founder Members

Dear Member,

On the 1st anniversary of the establishment of the TCDC, we would like to thank our
"Founder members" (Starting from 1 September, 2005 - 30 November, 2006)
by giving you "a six-month automatic extension of TCDC yearly membership for free!" (based on the expiry date) Within 31 March, 2007, upon your next visit just show your
TCDC membership card at Info Guru Counter to get your contact information updated.
This is to keep you informed such a privilege at all times.

TCDC has opened its door to the public since 14 November, 2005. Over the past year,
your generous support is vital to our continued effort to foster creativity within Thai society.
We have gained wide acclaim with 8,000 members. The past 5 exhibitions attracted over
100,000 visitors. More than 4,600 people participated in 36 educational programmes run
by TCDC. What's more, TCDC Resource Center has received 70,000 visits! TCDC has been
awarded "Best Gallery" from Reader Choice Award 2006, "50 Things to do before You Die"
from BK Magazine as well as A First Class Art Organizer" and "First Class Graphic Design"
for the exhibition catalog "ISAN RETROSPECTIVE: Deprivation, Creativity and Design" from
Wallpaper Thailand. Though all these recognition can't guarantee the ultimate success of the
TCDC, we would like to be part of your inspiration.

Warm regards,
TCDC

For more information, call 02-664 8448

 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458