เรียน ท่านสมาชิก

ตามที่อายุสมาชิกรายปีของท่านได้สิ้นสุดลง เราพบว่าอาจมีความเข้าใจผิดหรือเหตุขัดข้องบางประการ
ทำให้ท่านไม่ได้มาใช้สิทธิพิเศษในโอกาสที่ TCDC เปิดให้บริการครบรอบ 1 ปี โดยถือโอกาสขอบคุณ
"สมาชิกรุ่นก่อตั้ง" (สมัครระหว่าง 1 กันยายน 2548 - 30 พฤศจิกายน 2549) ด้วยสิทธิพิเศษ
การต่ออายุสมาชิกรายปีอัตโนมัติฟรีอีก 6 เดือน!
(โดยนับจากวันสิ้นสุดอายุสมาชิกเดิม)

ดังนั้นเราจึงมีการทบทวนนโยบายการต่ออายุสมาชิก โดยให้สิทธิท่าน ภายใน 31 มีนาคม 2550
เพื่อแสดงบัตรสมาชิกของท่านที่ Info Guru Counter ในการตรวจสอบข้อมูลและที่อยู่ในการติดต่อ
ที่ถูกต้องเพื่อรับทราบข่าวสารสิทธิพิเศษอย่างนี้ต่อไป

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
TCDC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 02 664 8448
Change in policy on TCDC membership extension
(One-Year Sharing Journey of TCDC and Founder Members)

Dear Member,

We would like to inform you that your TCDC yearly membership already expired. Obviously,
there must be some misunderstanding or inconvenience, which makes you unable to enjoy
privileges in celebration of the 1st anniversary of the establishment of the TCDC. We would
like to thank our "founder members" (Starting from 1 September, 2005 - 30 November,
2006)
by giving you "a six-month automatic extension of TCDC yearly membership for free! (based on the expiry date) Within 31 March, 2007, upon your next visit just show your TCDC membership card at Info Guru Counter to get your
contact information updated. This is to keep you informed such a privilege at all times.

Warm regards,
TCDC

For more information, call 02 664 8448

 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458