ห้องนิทรรศการ 2 TCDC
อาทิตย์ 18 มีนาคม - อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2550 / 10.30 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงผักตบชวาให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ระดับรางวัลอาเซียน
แฟชั่นดีไซน์เนอร์ที่มีผลงานประชันเวทีแฟชั่นโลก ผู้กำกับที่ทำภาพยนตร์กวาดรายได้อันดับต้น
ของประเทศ หรือนักโฆษณาที่สามารถสื่อสารความเข้าใจกับผู้คนทั่วโลกโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจ
ภาษาเดียวกัน เขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จบ... เด๊ก!

'งานออกแบบสมัยใหม่' เป็นเรื่องที่หาทิศทางกันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 'บิดาแห่งวงการออกแบบ' ผู้ผสานวิธีคิดแบบตะวันตกเข้ากับ
ประเพณีไทยได้อย่างแยบยล มาจนถึงยุคก่อตั้ง 'เด๊ก' หรือคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนสอนการออกแบบสมัยใหม่แห่งแรกของไทย ในยุคที่นักออกแบบต้องค้นหาความสมดุล
ระหว่างความเป็นไทยและสากล จนถึงปัจจุบันที่นักออกแบบต่างมีจุดยืนของตัวเอง

"ออก... แบบ... ไทย - ห้าทศวรรษการออกแบบสมัยใหม่ของไทย" แสดงผลงานและมุมมอง
ส่วนตัวพร้อมทางออกแบบไทย...ไทย ของนักออกแบบกว่า 30 ชีวิตซึ่งมีส่วนในการผลักดัน
งานออกแบบสมัยใหม่ ตั้งแต่สาขาตกแต่งภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์
แอนนิเมชั่นและโฆษณา ไปจนถึงแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ โดยความร่วมมือระหว่าง
สมาคมนักศึกษาเก่าและคณะกรรมการดำเนินงาน 50 ปี คณะมัณฑนศิลป์

อะไรคืองานออกแบบสมัยใหม่ของไทย?
คำถามปลายเปิดที่คุณสามารถมาค้นหาคำตอบได้
ในงานแสดง "ออก... แบบ... ไทย - ห้าทศวรรษการออกแบบสมัยใหม่ของไทย"

ดูตารางกิจกรรมเสริมงานแสดง "ออก... แบบ... ไทย ห้าทศวรรษการออกแบบสมัยใหม่ของไทย" ...คลิกที่นี่


Explorations in Thai Modern Design

Month of Design
Celebrating 50 years of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

Gallery 2, TCDC
Sunday 18 March - Sunday 13 May, 2007 /
Free of charge

Be it a product designer who converted useless water hyacinth into award-winning
furniture, an internationally prominent fashion designer, a top-grossing film director
or a world-renowned advertising creative - they all graduated from the Faculty
of Decorative Arts, Silpakorn University.

Thai modern design traces its history back to the period of the Father of Thai Design'
HRH Prince Narissaranuwaddhiwongse, who cleverly combined Western design methodology with Thai tradition, to the establishment of Thailand's first school of
modern design - the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University; compelling to
seek the balance between Thai-ness and foreign influences at first, now Thai designers
have developed and established their unique perspectives.

Experience the works and visions of more than 30 foremost designers who have been
the driving force behind Thai modern design, including interior design, product design,
print media, film, animation, advertising, as well as fashion, textiles and jewellery in
"Explorations in Thai Modern Design, a collaboration between the Alumni Association
and the '50th Anniversary of the Faculty of Decorative Art's Implementing Committee

What is Thai modern design?
Find the answers to this open-ended question in "Explorations in Thai Modern Design

View "Explorations - A half century of Thai modern design" exhibition-relate programmes. ...Click here


 

เพื่อเป็นการต้อนรับนิทรรศการ "ออก... แบบ... ไทย - ห้าทศวรรษการออกแบบสมัยใหม่ ของไทย" ซึ่งกำลังจัดแสดงอยู่
ในขณะนี้ TCDCขอมอบสิทธิ
พิเศษเฉพาะสมาชิกดังนี้

รับโปสเตอร์สะสมชุดพิเศษ
(collectible edition)

จากนิทรรศการ
"ออก... แบบ... ไทย -
ห้าทศวรรษการออกแบบสมัยใหม่
ของไทย"
หลังจากที่เข้าชม
นิทรรศการนี้ เพียงท่านแสดงบัตร
สมาชิก TCDC ที่เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์
รับฟรี! โปสเตอร์ 1 ชิ้น / 1 ท่าน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป*


*โปสเตอร์มีจำนวนจำกัด หรือจน
กว่าของจะหมด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 664 8448
TCDC ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Exclusively for TCDC Members
In tandem with the current
exhibition "Explorations in Thai
Modern Design", TCDC offer
members special privilege:

Get a "collectible edition"
poster of the exhibition

"Explorations in Thai Modern
Design" FOR FREE! Just show
your TCDC membership card at
information counter.
The poster is limited to
1 item / 1 member*


*Posters are available in limited
quantity or until supplies last.
For more information,
call 02 664 8448.
TCDC reserves the right to
withdraw or cancel this
promotion without prior notice.


   
 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458