เพียงท่านมาติดต่อที่ Info Guru Counter เพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา "เทรนด์กับตลาดยุโรป"
โดย เดวิด ลองดาร์ ฟรี! ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป (ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448 ต่อ 215, 216

Get documents of "Trends & European Markets" a seminar by David Landart for free! Just show up
at Info Guru Counter, you will get a whole set of materials. This offer is limited to attendees only,
starting from March 1, 2007 onwards.
For more information, call 02 664 8448 # 215, 216


 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458