ในโอกาสที่ TCDC เปิดให้บริการสู่ปีที่ 2 คณะเจ้าหน้าที่ TCDC ขอขอบคุณ
สื่อมวลชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ TCDC ด้วยดีตลอดมา
สำหรับในปีนี้ TCDC จะยังคงจัดกิจกรรม และนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง
และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทุกท่านเช่นเคย และตามที่
อายุสมาชิกรายปีของบางท่านได้สิ้นสุดลง TCDC มีความยินดีที่จะต่ออายุ
สมาชิกของท่านอีก 1 ปีฟรี จึงใคร่ขอให้ท่านติดต่อแผนกสื่อสารการตลาด
และประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการต่ออายุสมาชิก พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อมูลและที่อยู่ในการติดต่อที่ถูกต้องเพื่อรับทราบข่าวสาร
และสิทธิพิเศษอื่นๆ ต่อไป

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
TCDC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสื่อสารการตลาด
และประชาสัมพันธ์ 02 664 8448 ต่อ 118


 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458