เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกในการรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้้ในการติดต่อ
ของท่านให้ถูกต้องโดยคลิก
http://library.tcdc.or.th/member
For your own benefits in receiving TCDC news and special privileges,
please click http://library.tcdc.or.th/member to keep your contact information updated.

 

พลังกรรมาชนจีน
เมื่อเหล่าสหายกลายเป็นนักช้อป!

โถงทางเข้า (Open Gallery) TCDC

ศุกร์ 6 ตุลาคม - อาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2549 / 10.30 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในวันนี้ จีนได้ผงาดขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออกรายใหญ่ของโลก ซึ่งนานาประเทศ
มีความหวาดหวั่นต่อศักยภาพทางการผลิตและส่งออกของจีน แต่มีใครบ้างที่จะมองย้อน
กลับไปยังกำลังการบริโภคของชาวจีนที่มีจำนวนมากกว่า 1,300 ล้านคน

มาดูว่าลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก กิน อยู่ และใช้ชีวิตอย่างไร ในนิทรรศการ
"พลังกรรมาชนจีนเมื่อเหล่าสหายกลายเป็นนักช้อป!ิ"
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
นักออกแบบไทยเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก
ไปขายในตลาดจีนต่อไป

WORKERS (WITH MONEY) UNITE!
China's Shopping Revolution
Open Gallery, TCDC

Fri 6 Oct - Sun 12 Nov, 2006 / 10.30 - 21.00
Free of charge

Today, China has become one of the world's major exporters.
Many countries are in awe of China's productivity and export potential.
However, does everyone understand the consumption power of
a Chinese population of over 1.3 billion?

See how the world's biggest customers eat, live and spend in
"WORKERS (WITH MONEY) UNITE! China's Shopping Revolution".

The exhibition asks Thai designers what they might create for China's markets.

Exhibition organized by TCDC and OKMD


 

 

 

 จัดแสดงวัสดุตกแต่งของบริษัท มายา โรมานอฟ
ออกแบบนิทรรศการโดย ดรอร์ เบนเชทริต

Material ConneXion Bangkok
เสาร์ 7 ตุลาคม - อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2549 / 10.30 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นิทรรศการนี้จัดแสดงวัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตขึ้นโดยอาศัยนวัตกรรมใหม่
อาทิ Beadazzled วัสดุปิดผนังที่มีคุณสมบัติอ่อนตัวและประกอบขึ้นจากเม็ดแก้วเล็กๆ โดยวัสดุ
ชนิดนี้ยังถูกนำไปจัดแสดงเป็นการถาวรที่พิพิธภัณฑ์การออกแบบแห่งชาติ คูเปอร์-ฮิววิตต์ด้วย
Mother of Pearl แผ่นกระเบื้องปูผนังที่มีเศษเปลือกหอยมุกชิ้นเล็กๆ ฝังอยู่ ฯลฯ

รู้จัก มายา โรมานอฟ
มายา โรมานอฟ บริษัทจากชิคาโก เป็นผู้ผลิตวัสดุปูผนังและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชั้นนำของโลก
ด้วยวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ของมายา โรมานอฟ ผู้ก่อตั้งบริษัท ทำให้ผลงานออกแบบ
ของโรมานอฟผสมผสานเทคนิคทางศิลปะในอดีตเข้ากับรูปแบบการผลิตอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ วัสดุตกแต่งของมายา โรมานอฟยังคว้ารางวัล
ออกแบบยอดเยี่ยมมาแล้วมากมาย อาทิ Best Of Show จาก Hospitality Design Boutique
ในปี 2005 และ 2006, Best of The Best จาก House & Garden Magazine ในปี 2004 เป็นต้น
www.mayaromanoff.com

Nature's Alchemy
an exhibition of Maya Romanoff surfacing materials designed by Dror Benshetrit
Material ConneXion Bangkok

Sat 7 Oct - Sun 19 Nov, 2006 / 10.30 - 21.00 hrs.
Free of Charge

The exhibition highlights Maya Romanoff's most innovative, eco-friendly surfacing materials, including Beadazzled: a flexible, glass-beaded wall covering that holds a permanent place in the Cooper-Hewitt National Design Museum and Mother of Pearl:
Tile veneer consisting of mother of pearl shell fragments.

About Maya Romanoff
Maya Romanoff is a Chicago-based manufacturer and leader of innovative wall coverings and interior furnishings in the world. Led by the vision and creativity of its founder,
Maya Romanoff, the corporation has transformed modern design by combining ancient artistic techniques with up-to-date industrial production, with a keen appreciation for environmental concerns. Maya Romanoff has won several awards, including Best Of Show, Hospitality Design Boutique (2005 and 2006), Best Of The Best, House & Garden
Magazine (2004)
www.mayaromanoff.com

 
 
 
 

 

 

รับซีดี “Marcel Wanders Works!” ฟรี!
เพียงท่านแสดงบัตรสมาชิก TCDC ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
(มีจำนวนจำกัดสำหรับสมาชิกTCDC 2,500 ท่านแรก)

ซีดีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Marcel Wanders Works!”โดย Marcel Wanders นักออกแบบผู้มี
ผลงานโดดเด่นในการดัดแปลงและประยุกต์ใช้วัสดุ ปัจจุบัน Wanders เป็นผู้กำกับศิลป์ให้กับ
Moooi และล่าสุดเขาได้รับเลือกให้ทำหน้าที่บรรณาธิการดูแลเนื้อหาใน International Design Yearbook 2005

Get CD “Marcel Wanders Works!” for FREE!
Present your TCDC membership card at the information counter NOW!!
(This offer is limited to the first 2,500 TCDC member.)

Marcel Wanders, one of the world's most talented designers with remarkable material utilization skills, recently delivered a lecture “Marcel Wanders Works!” at TCDC. Currently, he is an art director at the well-known Dutch creative house Moooi and selected as an editor of International Design Yearbook 2005.

 

นิทรรศการ ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้
ห้องจัดแสดงงาน 1, TCDC
จัดแสดงจนถึง พฤศจิกายน 2551 / 10.30 - 21.00 น.

นิทรรศการ "ต้องมีอะไรถึงออกแบบบได้" นำเสนอผลงานออกแบบอมตะ
ของ 10 ประเทศผู้นำด้านการออกแบบ

What is design?
Gallery 1, TCDC
Until Nov, 2008 / 10.30 - 21.00

"What is Design?" exhibition features classic designs from ten of
the world's leading design countries.

 

 

 

 

Jazz in the Library โดย jazz pianist ณิศิธ ไวอาษา (ตุ่น)
Tasteful jazz piano by Nisith Vai-asa

บริเวณ Creative Space, TCDC ศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ 17:00 – 20:00
at Creative Space, TCDC, Every Friday, Saturday and Sunday 17:00 – 20:00

 

 

และพบกับสินค้าที่ผลิตขึ้นสำหรับนิทรรศการ "วิเวียน เวสต์วูด" ลดถึง 30% (ไม่รวมเครื่องประดับและร่ม)
"Vivienne Westwood" exhibition souvenirs are now on sale 30% off. (Not including jewellery and umbrellas.)

 

 

 

คำเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์อาจถูกส่งผ่านทางอีเมล์ ผู้รับควรจะตรวจสอบอีเมล์นี้และเอกสารที่แนบต่างๆก่อนว่ามีไวรัสหรือไม่โดยสศบ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องมาจากไวรัสที่ถูกส่งผ่านทางอีเมล์นี้การสื่อสารทางอีเมล์ไม่อาจเป็นการประกันได้ว่ามีความปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลอาจจะถูกดักกลางทาง ถูกทำให้เสียหาย ถูกทำลาย ไปถึงที่หมายล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์ หรือมีไวรัสติดไปด้วย ผู้ส่งจึงไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาของข้อความ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งอีเมล์

คำเตือน ถึงแม้ว่า สศบ.จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าอีเมล์นี้ปลอดจากไวรัส สศบ.ก็จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้อีเมล์นี้หรือเอกสารแนบใดๆ ทั้งสิ้น

WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. TCDC accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.

WARNING: Although TCDC has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, TCDC cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458