eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"

ร่วมจับกระแสความต้องการของตลาดในปี 2014 กับบทสรุปเทรนด์แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต โดย TCDC

แม้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปยังอยู่ในภาวะทรงตัว เกิดปรากฎการณ์อาหรับสปริงในโลกมุสลิม ไปจนถึงการประท้วงของกลุ่มสตรีเพื่อลบอคติและความไม่เท่าเทียมทางเพศ แต่ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของบางประเทศที่กำลังพัฒนาได้เริ่มผลิบาน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชนชั้นกลาง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจากการเก็บออมมาสู่การใช้เงินเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองมากกว่าแต่ก่อน

เทคโนโลยีสารสนเทศยังเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานของเรา เมื่อคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและเสรีภาพมากกว่าการผูกมัดหรือรายได้ และผู้คนเลือกเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีผนวกกับภาวะยุคหลังน้ำมันจะทำให้เราเริ่มปรับโครงสร้างของเมืองให้ “ฉลาด” มากขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและบริการที่ดีขึ้น ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การจัดการพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร และการสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับคนเมือง

รู้ทันความเคลื่อนไหวสำคัญก่อนใครกับบทสรุปเทรนด์โดย TCDC ที่รวบรวมแนวโน้มหลักซึ่งถูกกล่าวถึงมากที่สุดจากสำนักเทรนด์ระดับโลกอย่าง Carlin, Mix Trends, Nelly Rodi, Pantone View นำมากลั่นกรองให้คุณพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค

TCDC จัดทำ eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต" ต่อเนื่องจากบทสรุปเทรนด์ในปีที่ผ่านมา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือเทรนด์กว่าสิบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเป็นแนวคิดแบบนามธรรมที่ตีความได้ยาก และนิตยสารเกี่ยวกับเทรนด์อีกหลายฉบับ มานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมีเนื้อหาดังนี้

 • แนวโน้มเทรนด์ปี 2014
 • 4 เทรนด์หลัก
 • แนวความคิดด้านสี และองค์ประกอบ
 • ภาพรวม Mood & Tone และกรณีศึกษา
 • ตัวอย่างวัสดุ
 • วัตถุดิบทางความคิด

หากคุณอยู่ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ฯลฯ ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ การรู้ทันกระแสความเคลื่อนไหวที่จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจะช่วยชี้ช่องทางให้คุณก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง

แหล่งข้อมูล

ทีมผู้เชี่ยวชาญของ TCDC ทำการสรุปเทรนด์หลักๆ จากหนังสือทำนายเทรนด์และนิตยสารเทรนด์แถวหน้า ดังนี้

Trend Book

 • Carlin Color Spring/Summer 2014
 • Carlin Impulse Spring/Summer 2014
 • Carlin Interior Spring/Summer 2014
 • Mix Trends issue 26 Spring/Summer 2014
 • Nelly Rodi Pilote: Re-act Autumn/Winter 2013/14
 • Nelly Rodi Pilote: Explore Spring/Summer 2014
 • Nelly Rodi Décor & Atmosphere Spring/Summer 2014
 • Nelly Rodi Fabric Spring/Summer 2014
 • Nelly Rodi Ready to Wear Spring/Summer 2014
 • Pantone View Color Planner Spring/Summer 2014

นิตยสาร

 1. View Textile issue 101
 2. View Textile issue 102
 3. View 2 issue13
 4. View 2 issue14
 5. Viewpoint 30
 6. Viewpoint 31
 7. Viewpoint 32
 8. Zoom on Fashion Trends issue 50
 9. Zoom on Fashion Trends issue 51

พบกับหนังสือเทรนด์ทั้งหมดนี้ พร้อมทรัพยากรความรู้อื่นๆ อีกมากมาย ได้ที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC Resource Center และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok


หมายเหตุ: จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น / Published in Thai only.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

คำสงวนสิทธิ์
TCDC จัดทำหนังสือบทสรุปเทรนด์นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย

Disclaimer
This trend summary book was produced by TCDC for the interested public to download free of charge. TCDC seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate knowledge to the Thai society.

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่

ดาวน์โหลดฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

AppStore