ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop social entrepreneur business strategy fair trade CSR local wisdom marketing sufficiency economy food&beverage textile branding coffee OTOP recycle toy CHANGE SMEs เปลี่ยนแล้วรวย Thai entrepreneur แฟชั่น green environmental conservation organic product Change-SME-business ผู้ประกอบการเพื่อสังคม CU 2012 finance&investment CHANGE SMEs fashion smartphone business networking value creation creative thinking design for disaster handwoven product design taxi เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม environmental design logo shoes blind universal design creative product Grabtaxi Chiang Rai สตาร์ทอัพ culture ecodesign local brand architecture creative business organic farming Srilanka ชูใจ Disnadda Diskul Internet public space management agriculture company-premiums fashion design modern food trends Social club volunteer creative toursim design-for-future-need herb product development community architect เส้นใยธรรมชาติ Mae Fah Luang Foundation silk urban planning creative space DEBUT TALK product community sustainable design chocolate อีโค service design banking transportation creative entrepreneur footwear startup eco-friendly Local alike publishing application Thai startup corporate identity design natural fiber คนตาบอด creative-tourism-business Digital economy India programmer textile printing community product แผนธุรกิจ
In Tagged