ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop local wisdom product development textile product design local brand craft value creation OTOP business strategy community product Thai Thai entrepreneur creative economy fashion design SME Chiang Mai Design Week local-to-global handwoven Chiang-Mai-Creative-City branding silk herb creative city CMDW2014 marketing agriculture product community furniture design packaging design fiber social entrepreneur chiangmai-powerful-creativeecology creative thinking indigo fashion food&beverage creative tourism เชียงใหม่ดีไซน์วีค creative product design thinking ภูมิปัญญาท้องถิ่น wicker ออกแบบสินค้า tourism banana creative-tourism business networking spa cultural product local material silver creative business CMDW 2016 dessert Bangkok wood culture ผู้ประกอบการไทย CDW2014 Social club entrepreneur แฟชั่น jewelry design dye CU 2012 Creative space workshop คำจันทร์ ยาโน gifts-premiums-products sufficiency economy designer creative entrepreneur วิวัฒน์ ศัลยกำธร company-premiums film organic product ecodesign luffa Camper Supanburi sme business tips and ideas Creativities Unfold kapok shoes creative industry ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ Hong Kong pottery copyright Chiang Rai education Spirits architecture silverware intellectual property R&D perfume display&exhibition design brand-susccess-factors CU 2006 lacquerware Shubhankar Ray สมลักษณ์ ปันติบุญ identity cosmetic กรกต อารมย์ดี the cooperation business-ideas-trend sport bamboo skill mapping creative toursim religion&spirituality healthcare permaculture Nan Chanthaburi alternative education India packing design fair trade Cambodia loincloth โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น jun-theme Sacict Phetchaburi wine Thai boxing Amphawa ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ บรรจง ปิสัญธนะกูล green patent universal design
In Tagged