ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop local wisdom product development textile product design local brand craft value creation OTOP business strategy community product Thai Thai entrepreneur creative economy fashion design SME Chiang Mai Design Week local-to-global handwoven Chiang-Mai-Creative-City branding silk herb indigo creative thinking fashion creative city CMDW2014 marketing agriculture furniture design product community packaging design fiber social entrepreneur chiangmai-powerful-creativeecology local material business networking spa cultural product silver creative business CMDW 2016 food&beverage เชียงใหม่ดีไซน์วีค creative tourism creative product design thinking ภูมิปัญญาท้องถิ่น wicker ออกแบบสินค้า tourism banana creative-tourism dessert Bangkok wood culture ผู้ประกอบการไทย CDW2014 Social club entrepreneur แฟชั่น jewelry design dye CU 2012 Creative space workshop gifts-premiums-products คำจันทร์ ยาโน sufficiency economy designer creative entrepreneur วิวัฒน์ ศัลยกำธร film company-premiums organic product ecodesign ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Amphawa green บรรจง ปิสัญธนะกูล patent universal design luffa Camper Supanburi kapok sme business tips and ideas Creativities Unfold Hong Kong shoes creative industry ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ pottery copyright Chiang Rai education Spirits intellectual property architecture silverware R&D perfume display&exhibition design lacquerware brand-susccess-factors CU 2006 identity Shubhankar Ray สมลักษณ์ ปันติบุญ cosmetic กรกต อารมย์ดี the cooperation business-ideas-trend sport bamboo skill mapping creative toursim healthcare religion&spirituality permaculture Nan Chanthaburi India alternative education packing design fair trade loincloth Cambodia โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น jun-theme Sacict Phetchaburi wine Thai boxing
In Tagged