ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop furniture design Thai entrepreneur business strategy product design ecodesign designer business networking local wisdom biography ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ design thinking creative business Chiang Mai Design Week value creation wood creative entrepreneur recycle Chiang-Mai-Creative-City CMDW2014 creative thinking design process textile marketing branding creative product Japan product development bamboo Debut talk digital marketing Gio Ponti Mario Bellin This is a chair ออกแบบสินค้า EVA Japanese Bamboo plastic spa Vico Magistretti AEC เฟอร์นิเจอร์ ceramic craft customer experience management Design&Creativity designer Flo prototype การตลาด Change-SME-business chiangmai-creative-cooperation creative people design award Humberto Campana rubber toy business plan collaboration Creativities Unfold Ferdando Campana jewelry design stainless steel wicker asean-business-opportunities แผนธุรกิจ CHANGE SMEs David Toppani local-to-global R&D ภูมิปัญญาท้องถิ่น CMDW 2016 design consultant entrepreneur online marketing Sam Buxton เชียงใหม่ดีไซน์วีค corporate identity design CU 2006 design-for-future-need fiberglass jun-theme sustainable design CHANGE SMEs เปลี่ยนแล้วรวย
In Tagged