ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop furniture design Thai entrepreneur business strategy product design ecodesign designer business networking local wisdom biography ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ design thinking Chiang Mai Design Week creative business value creation wood recycle Chiang-Mai-Creative-City creative entrepreneur CMDW2014 creative thinking design process textile marketing branding Japan creative product product development bamboo digital marketing Gio Ponti Mario Bellin This is a chair ออกแบบสินค้า Debut talk EVA Japanese Bamboo plastic spa Vico Magistretti AEC เฟอร์นิเจอร์ ceramic Design&Creativity designer Flo prototype การตลาด Change-SME-business craft customer experience management Humberto Campana rubber toy business plan chiangmai-creative-cooperation creative people design award Ferdando Campana jewelry design stainless steel wicker asean-business-opportunities แผนธุรกิจ CHANGE SMEs collaboration Creativities Unfold local-to-global R&D ภูมิปัญญาท้องถิ่น David Toppani entrepreneur online marketing Sam Buxton เชียงใหม่ดีไซน์วีค CMDW 2016 design consultant design-for-future-need fiberglass jun-theme sustainable design CHANGE SMEs เปลี่ยนแล้วรวย corporate identity design CU 2006
In Tagged