ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop furniture design Thai entrepreneur business strategy product design ecodesign designer local wisdom biography ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ design thinking Chiang Mai Design Week creative business value creation wood business networking textile marketing branding Japan creative product product development bamboo recycle Chiang-Mai-Creative-City creative entrepreneur design process CMDW2014 creative thinking Design&Creativity designer Flo prototype การตลาด Change-SME-business craft customer experience management design award Humberto Campana rubber toy business plan chiangmai-creative-cooperation creative people Ferdando Campana jewelry design stainless steel wicker asean-business-opportunities แผนธุรกิจ CHANGE SMEs collaboration Creativities Unfold David Toppani local-to-global R&D ภูมิปัญญาท้องถิ่น design consultant entrepreneur online marketing Sam Buxton เชียงใหม่ดีไซน์วีค CMDW 2016 design-for-future-need fiberglass jun-theme sustainable design CHANGE SMEs เปลี่ยนแล้วรวย corporate identity design CU 2006 Debut talk digital marketing Gio Ponti Mario Bellin This is a chair ออกแบบสินค้า EVA Japanese Bamboo plastic spa Vico Magistretti AEC เฟอร์นิเจอร์ ceramic
In Tagged