ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop fashion business strategy fashion design textile marketing แฟชั่น product development Thai entrepreneur business networking local wisdom แผนธุรกิจ branding product design DEBUT TALK entrepreneur SME fiber indigo creative thinking value creation graphic design dye collaboration hemp chiangmai-creative-cooperation design thinking footwear niche market ecodesign shoes sustainable design Flynow ผู้ประกอบการไทย culture Chiang Mai Design Week jewelry design CU 2011 stylist social entrepreneur CU 2012 ออกแบบสินค้า Creative space workshop organic product local brand เชียงใหม่ดีไซน์วีค ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการเพื่อสังคม CMDW 2016 Ornella Bignami พีรพร พละพลี care label เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม CU 2006 Headquarter bacterial cellulose Portraits of Shoes ระพี ลีลาสิริ software Shubhankar Ray ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐม fiber อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค Creativities Unfold OTOP ภาณุ อิงคะวัต natural fiber cotton ปิลันธน์ ธรรมมงคล Brazil เส้นใยธรรมชาติ bags creative entrepreneur textile printing footware ศนิชา ธนวิบูลย์ผล marketing research R&D handwoven paper ภาวินี สันติศิริ eco-friendly loincloth jun-theme-two สมชัย ส่งวัฒนา พิสิฐ จงนรังสิน Siamese Twist Camper Dai Fujiwara user-centered design Havaianas FLY NOW designer Kickstarter CU 2013 World Cup อีโค
In Tagged