ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop business strategy creative thinking marketing branding design thinking fashion creative business Thai entrepreneur Creativities Unfold SME food&beverage product design CU 2011 education graphic design design process social media service design social entrepreneur local wisdom CU 2012 startup สตาร์ทอัพ architecture R&D textile creative product advertising ecodesign CU 2008 creative entrepreneur value creation furniture design creative economy fashion design toy ออกแบบบริการ user-centered design creative agency tourism sustainable design craft designer leather CU 2006 jewelry design shoes CU 2007 publishing music display&exhibition design freelancer jun-theme-three brand-susccess-factors Prapas Chonsaranon wood green design award television program art business networking marketing research Noppadol Baholyodhin creative people logo Evan Roth Charles Landry niche marketing story telling film Workpoint digital media design-process-for-startup Internet Natthorn Rakchana crowndsourcing CU 2010 Karmakamet CU-2011 hospital Bamrungrad interior design Keita Nishiyama emerging-market-opportunity Taketoshi Sato Vinai Dithajoh Ruben Toral programmer Francesco Morace recycle magazine printing food stylist Hideshi Hamaguchi how-to-make-your-business-success Shubhankar Ray bamboo robot Chalermpon Punnotok freelance Lucia Chrometzka healthcare ทองดี ศรีกุลศศิธร soy ink motorcycle media corporate culture design-award [Business&Industrial] publishing Richard Pyvis Chalakorn Panyashom Hau Hin broadcasting educational material packing design local material Camper
In Tagged