ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop creative entrepreneur business strategy entrepreneur แผนธุรกิจ ผู้ประกอบการ แฟชั่น marketing fashion creative business local wisdom Thai entrepreneur product design textile creative economy ecodesign fashion design product development การตลาด e-commerce furniture design local-to-global Chiang Mai Design Week ออกแบบสินค้า เชียงใหม่ดีไซน์วีค niche marketing product community ผู้ประกอบการไทย creative city ภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ shoes silk CMDW 2016 delivery dye อีคอมเมิร์ซ ไชยยง รัตนอังกูร Flo food&beverage Haystakt.com intellectual property Jkmari jun-theme Kickstarter maker-movement MOHHOM service Siam Fabric Printing SME social entrepreneur spa sustainable design value creation wood bicycle business plan ชัยประนิน วิสุทธิผล catering service ถ่ายภาพ China บริการ CMDW2014 ระพี ลีลาสิริ creative toursim ศนิชา ธนวิบูลย์ผล customer experience managemen สิงห์ อินทรชูโต design thinking ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค education เฟอร์นิเจอร์ fiber ไพพรรณ หลักแหลม food stylist indigo interior design Joel Leong JUST-IN-CASE Local alike Makorn Chaowanich marketing. แฟชั่น More's Friday photography rubber sneaker social media story telling trendwatching.com [Business&Industrial] DIP Vudhichai Harnpanich bamboo กรมส่งเสริมการส่งออก branding คราม ตกแต่งภายใน ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาวินี สันติศิริ รองเท้าผ้าใบ creative thinking วีณา อ่องจริต creative-tourism-business สิ่งทอ Debut Talk
In Tagged