ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop business strategy product design marketing branding product development Thai entrepreneur fashion creative thinking creative business design thinking local wisdom แผนธุรกิจ food&beverage design process designer Creativities Unfold packaging design e-commerce user-centered design value creation ecodesign textile social entrepreneur social media creative product wood แฟชั่น furniture design recycle Social club fashion design R&D company-premiums entrepreneur craft toy architecture business networking sustainable design local brand smart phone Debut talk การตลาด intellectual property education spa ออกแบบผลิตภัณฑ์ CU 2011 ออกแบบสินค้า jewelry design leather application ผู้ประกอบการ local-to-global character design shoes coffee brand-susccess-factors CU 2008 marketing research green tcdcconnect portfolio CU 2006 design award graphic design freelancer Japan ceramic jun-theme-two craft and maker community product agriculture bamboo OTOP chiangmai-powerful-creativeecology 8-creative-business-ideas success in the new economy handmade design for disaster footwear creative resource social design sport how-to-make-your-business-success India fiber business-ideas-trend CU 2012 design-award interior design creative people emerging-market-opportunity paper boost-your-creativity prototype CU 2010 Thai entrepeneur สิงห์ อินทรชูโต หัตถกรรม trend photography designing-for-the-digital-age Noppadol Baholyodhin animals Muji ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ flood cradle to cradle Hideshi Hamaguchi educational material หนัง entrepeneur Fulame เซรามิค freelance
In Tagged