ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop business strategy marketing fashion branding Thai entrepreneur creative business SME creative thinking แผนธุรกิจ e-commerce product development product design local wisdom textile social media แฟชั่น digital marketing social entrepreneur online marketing R&D Debut Talk ecodesign fashion design การตลาด intellectual property entrepreneur ผู้ประกอบการ trend leather value creation contract shoes craft business networking graphic design sustainable design fair trade brand-susccess-factors jewelry design CU 2011 marketing research local-to-global ออกแบบผลิตภัณฑ์ business opportunity การตลาดออนไลน์ consumer trend photography niche market indigo display&exhibition design craft and maker แบรนดิ้ง success in the new economy handmade entrepeneur footwear interior design Japan CU 2012 crowdfunding blog fiber marketing. แฟชั่น คราม สิ่งทอ Uniqlo maketing Flynow crowdsourcing MOHHOM Pring ภาณุ อิงคะวัต designing-your-future-business reuse ผู้ประกอบการเพื่อสังคม พิชยนันท์ จินดาพร blind Siam Fabric Printing คนตาบอด สมชัย ส่งวัฒนา พิสิฐ จงนรังสิน FLY NOW
In Tagged