ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop business strategy marketing fashion branding Thai entrepreneur SME creative business creative thinking แผนธุรกิจ e-commerce product development local wisdom textile product design social media digital marketing social entrepreneur แฟชั่น online marketing DEBUT TALK ecodesign fashion design R&D การตลาด leather value creation contract intellectual property entrepreneur ผู้ประกอบการ trend craft business networking shoes sustainable design graphic design jewelry design CU 2011 marketing research local-to-global fair trade brand-susccess-factors business opportunity ออกแบบผลิตภัณฑ์ niche market indigo display&exhibition design craft and maker แบรนดิ้ง success in the new economy handmade การตลาดออนไลน์ consumer trend photography CU 2012 crowdfunding blog fiber entrepeneur footwear interior design Japan ผู้ประกอบการเพื่อสังคม designing-your-future-business reuse พิชยนันท์ จินดาพร blind Siam Fabric Printing คนตาบอด สมชัย ส่งวัฒนา พิสิฐ จงนรังสิน FLY NOW marketing. แฟชั่น คราม สิ่งทอ maketing Flynow crowdsourcing Uniqlo MOHHOM Pring ภาณุ อิงคะวัต
In Tagged