ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop business strategy creative thinking marketing branding design thinking fashion creative business Thai entrepreneur Creativities Unfold SME food&beverage product design CU 2011 education graphic design design process social media service design social entrepreneur local wisdom CU 2012 startup สตาร์ทอัพ architecture R&D textile creative product advertising ecodesign CU 2008 creative entrepreneur value creation furniture design creative economy fashion design creative agency toy ออกแบบบริการ user-centered design tourism sustainable design craft designer leather CU 2006 jewelry design shoes CU 2007 publishing music display&exhibition design freelancer jun-theme-three brand-susccess-factors Prapas Chonsaranon wood green design award television program art marketing research business networking creative people Noppadol Baholyodhin logo Karmakamet CU 2010 Evan Roth Charles Landry niche marketing film story telling Workpoint digital media design-process-for-startup Internet Natthorn Rakchana crowndsourcing Chalermpon Punnotok hospital Bamrungrad CU-2011 interior design Keita Nishiyama emerging-market-opportunity Taketoshi Sato Vinai Dithajoh Ruben Toral programmer Francesco Morace recycle magazine printing food stylist Hideshi Hamaguchi how-to-make-your-business-success Shubhankar Ray bamboo robot local material Camper Lucia Chrometzka freelance healthcare ทองดี ศรีกุลศศิธร soy ink motorcycle corporate culture media design-award [Business&Industrial] publishing Richard Pyvis Chalakorn Panyashom Hau Hin broadcasting educational material packing design
In Tagged