Free eBook เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012

Free eBook เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012

แค่คลิกเดียว คุณก็จะได้รู้กระแสเทรนด์หลักๆ ที่จะส่งอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกในปี 2012
ดาวน์โหลดฟรี ในรูปแบบ PDF คลิก

อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

Googleplay.png   Appstore.png


แค่คลิกเดียว คุณก็จะได้รู้กระแสเทรนด์หลักๆ ที่จะส่งอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกในปี 2012

โลกของเราอยู่บนกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิกฤติเศรษฐกิจทำให้เราต้องปรับตัวกับโครงสร้างใหม่ เทคโนโลยีช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จนนำไปสู่เครือข่ายทางสังคมรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกัน เราต้องเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติรุนแรงแทบทุกวัน ทั้งยังมีปัญหาโลกร้อนและทรัพยากรไม่เพียงพอ ความเปลี่ยนแปลงและปัญหารอบตัวที่ถาโถมเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความต้องการด้านสินค้าและบริการของผู้บริโภค

ร่วมจับกระแสความต้องการของตลาดกับบทสรุปเทรนด์โดย TCDC ที่รวบรวมแนวโน้มหลักซึ่งสำนักเทรนด์ระดับโลก อาทิ Carlin, Mega Trend, Nelly Rodi, Pantone View, inFASH กล่าวถึงมากที่สุด มากลั่นกรองอย่างถึงแก่น ให้คุณก้าวทันทุกความเคลื่อนไหว พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงใจตลาด

บทสรุป “เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012” ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือผลลัพธ์จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือเทรนด์กว่าสิบเล่ม ซึ่งมักแสดงเนื้อหาเป็นแนวคิดแบบนามธรรมที่ตีความได้ยาก และนิตยสารเกี่ยวกับเทรนด์อีกหลายฉบับ มานำเสนอประกอบกับกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย และบทความพิเศษที่เจาะลึกแนวคิดหลัก พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ คุณยังจะได้พบตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ และวัตถุดิบทางความคิดที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอประกอบแต่ละเทรนด์ โดยสามารถค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค ตั้งแต่นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ฯลฯ ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ การรู้ทันกระแสความเคลื่อนไหวที่จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและ ทั่วโลกจะช่วยชี้ช่องทางให้คุณก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง

แหล่งข้อมูล ทีมผู้เชี่ยวชาญของ TCDC ทำการสรุปเทรนด์หลักๆ จากหนังสือทำนายเทรนด์และนิตยสารเทรนด์แถวหน้า ดังนี้

Trend books
 1. Carlin Colour SS 2012
 2. Carlin Impulse SS 2012
 3. Carlin Interior SS 2012
 4. inFASH Forward Trend SS 2012
 5. Mega Trend Report No° 13
 6. Mix Trends issue 22 SS 2012
 7. NellyRodi Decor & Atmosphere SS/PE 2012
 8. NellyRodi Fabrics SS 2012
 9. NellyRodi Lifestyle & Attitudes 2012
 10. NellyRodi Prêt à Porter SS 2012
 11. PANTONE VIEW Colour Planner Summer 2012
นิตยสาร
 1. Fashion Trends Forecast
 2. View Textile magazine issue 91
 3. Viewpoint issue 26
 4. Viewpoint issue 27
 5. ZoomOnFashionTrends magazine issue 46

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

คำสงวนสิทธิ์
อัตราค่าดาวน์โหลด 30 บาทนี้เป็นเงินช่วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเท่า นั้น TCDC มิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย

Disclaimer
The 30-baht download fee is a contribution towards the administration and information preparation cost only. TCDC seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate knowledge to the Thai society.

« Back to Result