Free eBook "Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์"

Free eBook "Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์"

มองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแบบฉบับของไทย พบธุรกิจอันเกิดจากการผสมผสานศาสตร์ต่างขั้วอย่าง “เศรษฐศาสตร์” และ “ความคิดสร้างสรรค์” พร้อม ดีวีดีสารคดี

  • Price: 390 Baht
จากขบวนลังไม้น้อยใหญ่ที่ตระเวนทั่วกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำแนวคิดใหม่ทางเศรษฐกิจนามว่า ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ในรูปแบบนิทรรศการ วันนี้ Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ กลับ มาอีกครั้งในรูปแบบหนังสือพร้อมดีวีดีสารคดีที่จุเนื้อหาอย่างลงลึก เผยอีกมิติของ ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ กระบวนทัศน์การพัฒนาแนวใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงวงการออกแบบอย่างที่เข้าใจ รวมถึงเผยที่มาเบื้องหลังธุรกิจสร้างสรรค์ไทยจาก 5 ธุรกิจตัวอย่างซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าจะสายอาชีพใดก็มีส่วนผลักดัน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ไม่แพ้กัน

พบคำตอบว่า “อะไรหรือคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแบบฉบับของประเทศไทย” โดยเริ่มจากการทำความรู้จักกับความหมายและพัฒนาการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน รูปแบบต่างๆ ของต่างชาติ จากนั้นพบกับบทสัมภาษณ์ 5 กรณีศึกษาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ไทยที่มาร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจ แรงสร้างสรรค์ และแรงผลักดันในการทำธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่มูลค่าที่เผยถึงบุคลากรเบื้องหลังความสำเร็จ เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยๆ ที่เมื่อต่อยอดด้วย ‘ความคิดสร้างสรรค์’ ก็สามารถยกระดับเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ได้

• อุตสาหกรรมอาหาร: คุณเกษคง พรทวีวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรทวีโสภณ จำกัด ต้นคิดผู้จุดประกาย ‘เครื่องอบแห้งระบบสุญญากาศ’ นวัตกรรมใหม่ไทยคิด ไทยทำ
• อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์: คุณสนธิ์ ชมดี
ผู้ให้กำเนิดบ้านของธรรมชาติ จุดเริ่มต้นรีสอร์ต ศูนย์สุขภาพองค์รวม และผลิตภัณฑ์แปรรูป ‘เขาค้อทะเลภู’
• หัตถอุตสาหกรรม: คุณกรกต อารมย์ดี
เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ผู้พัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มปริมาณแต่คงคุณภาพแบบหัตถอุตสาหกรรม
• อุตสาหกรรมโฆษณา: คุณสมชาย ชีวสุทธานนท์
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ผู้ก่อตั้งบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน) และเจ้าของความคิดต้นกำเนิดกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ‘ไอน์สไตน์’
• ธุรกิจจากงานวิจัยและพัฒนา: คุณพันธ์เวสส์ สุขวนิช
ผู้ก่อตั้งบริษัท ไซอาร์ม จำกัดและมันสมองเบื้องหลัง ‘RAIDZ’ ระบบจำลองการรบกระสุนเลเซอร์สัญชาติไทย

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกตามรายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ร่วมวิเคราะห์ ศักยภาพของอุตสาหกรรมทั้ง 5 กรณีศึกษาควบคู่ไปกับการทำความรู้จักตัวตนของเหล่าผู้ประกอบการยุคใหม่ ไปจนถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในปัจจุบัน และทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการทำงานอย่างศิลปินที่ไม่ทิ้งความคิดอย่างนักธุรกิจ หรือการทำธุรกิจโดยมองโลกอย่างศิลปิน ธุรกิจสร้างสรรค์ไทยทั้ง 5 ในหนังสือ Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ เล่มนี้ นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งทิศทางประกอบการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว ยังช่วยสร้างความตื่นตัวทางความคิดแก่ผู้อ่าน กระตุ้นให้ชาวไทยเฟ้นหาจุดแข็งของตัวเองเพื่อต่อยอด โดยไม่ละทิ้งอัจฉริยภาพจาก 2 ขั้วต่างในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นตรรกะหรือจินตนาการ Baht หรือ Brains

ดาวน์โหลดฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

Googleplay.png   Appstore.png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร.02 664 8448 ต่อ 213, 214« Back to Result