หนังสือ "ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

หนังสือ "ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

TCDC รวบรวมบทความเพื่อเฉลยทุกคำตอบ และไขทุกข้อข้องใจว่า ทำไมต้อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดย 6 นักคิดและตัวอย่างความสำเร็จของคนทำงานสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย

  • ราคา: 108 บาท
   สินค้าหมด

อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

Googleplay.png Appstore.png

นาทีนี้ ใครๆ ก็พูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้ว...ทำไมต้อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

พบทางรอดใหม่ที่จะนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)” อีกหนึ่งนโยบายระดับชาติที่รัฐบาลเลือกใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559)
TCDC รวบรวมบทความเพื่อเฉลยทุกคำตอบ และไขทุกข้อข้องใจว่า ทำไมต้อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”  โดย 6 นักคิดและตัวอย่างความสำเร็จของคนทำงานสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย:
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด - นำเสนอแง่มุมของภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงภาพกว้างของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (ระดับ 10) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ตีความเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิงนโยบายของรัฐ อีกหนึ่งทางรอดของเศรษฐกิจไทย
ริชาร์ด ไพวิส ประธานบริหารของกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ CLSA Capital Partners Group - นำเสนอโอกาสของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยด้วยมุมมองของ “ฝรั่งมองไทย” และการสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชูจุดเด่นด้านเกษตรกรรม
ชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด - เปิดประเด็นคุณค่าของเอเชียที่กำลังจะกลายเป็นเทรนด์โลกในอีกไม่ช้า
ดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด - หยิบยกบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งโลกถูกเชื่อมโยงกลาย เป็นระบบเดียว และนำเสนอวิธีการสร้างโครงข่ายที่แข็งแรง ตลอดจนสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ - นำเสนอมุมมอง “ความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมาพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมทั้งความเป็นไปได้ของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมสร้างสรรค์ และมูลค่ามหาศาลจากระบบเศรษฐกิจรูปแบบนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

 

« Back to Result