หนังสือ "Creative City เมื่อความมั่งคั่งสร้างจากเมือง"

หนังสือ "Creative City เมื่อความมั่งคั่งสร้างจากเมือง"

ร่วมค้นความหมาย ตามหาที่มาแห่งแรงบันดาลใจ และพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม การออกแบบ และนวัตกรรม ผ่าน 13 เมืองสร้างสรรค์ทั่วโลก อาทิ เซี่ยงไฮ้ รีโอเดอจาเนโร โซล ลอนดอน เบอร์ลิน อัมสเตอร์ดัม
      สินค้าหมด

อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource ฟรี!

Googleplay.png  Appstore.png 

"Creative City เมื่อความมั่งคั่งสร้างจากเมือง"
บอกเล่าเรื่องราวของเมืองสร้างสรรค์ในแต่ละประเทศ ที่ล้วนมีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม แต่ทุกเมืองต่างมีจุดยืนอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่สามารถ นำเอาคุณลักษณะบางประการของเมืองมาแปรเป็นธุรกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้อย่างคาดไม่ถึง เพื่อสร้างความมั่งคั่งทั้งด้านคุณภาพชีวิตและอัตราการเพิ่มจีดีพีในแง่มุม ใหม่ๆ

หนังสือเล่มนี้ยังอธิบายและสะท้อนถึงลักษณะเด่นร่วมกันของเมืองสร้างสรรค์ ชั้นนำทั่วโลก อาทิ การเปิดกว้างทางความคิด การมีสถานที่ที่เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ใหม่ๆ ตลอดจนมีส่วนเสริมด้านการประกอบธุรกิจทั้งในแหล่งเมืองและผ่านเครือข่ายทั่ว โลก เพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์จากแหล่งต่างๆ มาแสวงหาแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงาน อยู่อาศัย และประกอบธุรกิจร่วมกัน รวมถึงการที่ผู้นำของเมืองและประเทศยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะเข้าใจถึง กระบวนการสร้างเมืองสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

ร่วมไขกลยุทธ์และหาคำตอบของการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Creative City ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่คือการเกื้อหนุนกันระหว่างเจ้าของพื้นที่ ผู้คนในชุมชน นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยมีภาครัฐทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นแล้วจริงจาก 13 เมืองสร้างสรรค์ทั่วโลก ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปารีส รีโอเดอจาเนโร อิสตันบูล โซล บาร์เซโลนา มิลาน ลอนดอน เฮลซิงกิ โตเกียว เบอร์ลิน สิงคโปร์ และ อัมสเตอร์ดัม ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความพยายามที่แปรเปลี่ยน มาเป็นกลยุทธ์สำคัญของเมือง และเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดให้มองเห็นภาพของเมืองสร้างสรรค์ได้อย่าง ชัดเจนยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร.02 664 8448 ต่อ 213, 214


« Back to Result