Free eBook “Meet the Unmet: From hidden needs to business growth” (Creativities Unfold 2013)

Free eBook “Meet the Unmet: From hidden needs to business growth” (Creativities Unfold 2013)

เปิดมุมมองทางธุรกิจและแนวคิดการออกแบบของเหล่านักคิดและนักออกแบบระดับโลก จากงานชุมนุมทางความคิด “Creativities Unfold, Bangkok 2013”
Free Download in PDF version :  Thai / English

อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource


Googleplay.png  Appstore.png

เมื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการไม่ใช่คำตอบเดียวอีกต่อไป เหล่านักออกแบบและนักธุรกิจสร้างสรรค์จะดันตัวเองให้อยู่รอดและแตกต่าง  พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการอันซับซ้อนของผู้บริโภคไปพร้อมๆ กันได้อย่างไร

“Meet the Unmet: From hidden needs to business growth มองให้เป็น เห็นช่องว่างธุรกิจ” หนังสือที่รวบรวมมุมมองทางธุรกิจ ของเหล่านักคิดและนักออกแบบระดับโลก จากงานชุมนุมทางความคิด “Creativities Unfold, Bangkok 2013”

When adding value to products and services is not a one-size-fits-all solution, how do creative designers and entrepreneurs push themselves to be distinctive and able to respond to consumers’ complex needs at the same time?

“Meet the Unmet: From hidden needs to business growth” eBook brings together the business perspective of creative thinkers and designers from the symposium "Creativities Unfold, Bangkok 2013".


INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Yoon C. Lee (ยุน ซี ลี)           
                   
Chris Downs (คริส ดาวน์ส)       

Don Tae Lee (ดอน แท ลี)   
 
Marc Stickdorn (มาร์ค สติกดอร์น) 
  
ANDY MIAH (แอนดี มีอาห์)   
    
Naoto Fukasawa (นาโอโตะ ฟุคุซาวา)                             
“หยิน-หยาง” เพื่อความเข้าใจผู้ใช้และการสร้างนวัตกรรม
Yin—Yang in Insight to Concept
คิดใหม่ ทำใหม่ กับงานออกแบบบริการยุคใหม่
Rethinking and Redoing for the New Service Design
สร้างโจทย์ให้โดนใจ: การออกแบบนวัตกรรมด้วยความเข้าใจในมนุษย์
Hitting the Right Spot: From Hidden Need to Innovation Design
ทำไมธุรกิจบริการต้องอาศัยการออกแบบ
Why Services Need to be Designed
การเติบโตของวัฒนธรรม ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
The Rise of Biocultural Capital
ดุลยภาพบนความเรียบง่าย: ความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
Harmony on the Ground of Simplicity: Relation between Product, Humans and
SurroundingsINTERNATIONAL WORKSHOP

Marc Stickdorn (มาร์ค สติกดอร์น)                                         
                   
      
“ร่วมสร้างประสบการณ์กับลูกค้าของคุณ” เวิร์กช็อปการออกแบบบริการในธุรกิจท่องเที่ยว
Co–Create Experiences with Your Customers: Workshop on Tourism Service Design

CREATIVE SPACE WORKSHOP

VISIONARY GROUP    - VISIONARY VISION
SAL FOREST- FROM THE UNMET TO LARGER DESIGN OPPORTUNITIES
PRACTICAL DESIGN STUDIO & PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC - CLASSIC IS A NEW POP
SUPERMACHINE - CHANGE THE WORLD WITH OVER LOOKING FACTOR
ATELIER RUDEE - PEEP AT CONTEMPORARY JEWELLERY
KMUTT LEARNING SQUARE - KMUTT INSIGHT OUTSIDE — DESIGN THINKING FROM INSIDE
CREATIVE THAILAND MAGAZINE- คิดแบบคิด
CONSCIOUS- ธุรกิจดี สื่อสารดี สังคมดี
B | U | G STUDIO - EAT / DRINK / DESIGN: HOW TO MAKE DESIGN TASTEFUL
วินัย ดิษฐจร- BANGKOK STREET PHOTOGRAPHY WORKSHOP #2
VERY KIND INVENTION - VERY KIND EXPERIENCE
SACICT- CRAFT INNOVATION WORKSHOP #2
GOOD CITIZEN- WHAT WE SAW AS GOOD CITIZEN: 10 YEARS OF NOT WORKING
PRACTIKA- SMALL THINGS MAKE A BIG DIFFERENCE
PARTY / SPACE / DESIGN - MEET AND EAT BUSINESS
QUALY - REATIVITY IS IN THE AIR
A DAY- ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต: ไปที่เก่า เล่าเรื่องใหม่
เปิ๊ดสะการ์ด - PRESS A CARD
FABLAB - CUSTOMISE?
TNOP - CONVERSATIONAL DESIGN
SHMA - SMART MAKKASAN: FINDING NEW POSSIBILITIES FOR THE URBAN LANDSCAPE
CADSON DEMAK - INSPIRATION FROM MODULATION
BRANDAGE - DESIGNING FOR THE CONSUMERS
PHENOMENA - โฆษณา…โคตรสนุก
ADVERTISING NEWSPAPER - VISIONARY PUBLICATION DESIGN
FIF DESIGN STUDIO - ENHANCING YOUR BUSINESS BY DESIGN
CREATIVE PRINTING ENTERPRIS - UNLIMITED PRINTING POSSIBILITIES ON DECORATIVE MATERIALS
ALL(ZONE) - RE–INVENTING THE VERNACULAR #3: A ROOM WITH A VIEW
WORKPOINT ENTERTAINMENT - ENTERTAINMENT CREATIVE WORKSHOP
COMMDE - COMMUNICATION DESIGN EXPLAINED
นิตยสารสารคดี - สารคดีกรีนช็อต
DESIGNLAB - FA(C)T FINDING
BKK 100 - BKK 100 UNFOLDED AND BKK 100 INTERVENTIONS
GTH - ใครคือเหยื่อของ GTH?
DROPKICK  DESIGN     - 1 + 1 = 1 WHEN GOOD CONTENT MEETS GOOD DESIGN
LIKAYBINDERY - BOOK AS HABITAT
WAWO - REDEMPTION SIGHT
THAIGA - SEEN: LISTENING AND SPEAKING SESSION
HOUDINI STUDIO - DREAMS ARE MY REALITY
พันธ์ศิริ ศิริเวชพันธ์ - THAI X PORT
BLACK PENCIL - ตีนดำ เวิร์กช็อป
ชูใจ - ไอเดีย 0 บาท
WALLPAPER & OBK STUDIO - VISUAL STRATEGY
VOGUE THAILAND - THE AFTERNOON WITH EDITOR IN CHIEF


คำสงวนสิทธิ์
TCDC จัดทำหนังสือ CU2013 นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย

Disclaimer
This CU2013 summary book was produced by TCDC for the interested public to download free of charge. TCDC seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate knowledge to the Thai society.

« Back to Result