Free eBook “เจาะเทรนด์โลก 2015 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์”

Free eBook “เจาะเทรนด์โลก 2015 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์”

รู้ทันทิศทางความต้องการของตลาดก่อนใคร กับบทสรุปเทรนด์มาแรงจากหนังสือชั้นนำกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View ดาวน์โหลดฟรี!
ดาวน์โหลดฟรี
- หน้าคู่ เหมาะสำหรับอ่านบน PC
- หน้าเดี่ยว เหมาะสำหรับอ่านบนมือถือ และ Tablet

หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

Googleplay.png  Appstore.png

การหยิบยืมอดีตมาใช้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เทรนด์และแฟชั่นมักหมุนทับวงล้อเดิมโดยเปลี่ยนตัวละครและวัสดุไปตามบริบทและค่านิยมของแต่ละยุคสมัย เช่นเดียวกับเทรนด์หลักปี 2015 ที่หยิบสินทรัพย์ทางปัญญา 4 รูปแบบ--ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชีวิต ข้อมูล และธรรมชาติ--มาต่อยอด ตีความ และสร้างเป็นผลิตผลใหม่แห่งยุค

ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางสังคมที่ลุกลามไปทั่วโลก ความเสียหายที่เกิดขึ้นและรอยแผลที่ฝากไว้ก็อาจกลายเป็นต้นทุนในการสร้างโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

TCDC จัดทำ eBook “เจาะเทรนด์โลก 2015 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์” ต่อเนื่องจากบทสรุปเทรนด์ในปีที่ผ่านมา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือและนิตยสารเกี่ยวกับเทรนด์กว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Mix Trends, Nelly Rodi, Pantone View เพื่อคัดเลือกแนวโน้มหลักซึ่งถูกกล่าวถึงมากที่สุด มานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมีเนื้อหาดังนี้
+ แนวโน้มเทรนด์ปี 2015
+ 4 เทรนด์หลัก
+ แผนที่สะท้อนปรากฎการณ์และเทรนด์หลัก
+ แนวความคิดด้านสี และองค์ประกอบ
+ ภาพรวม Mood & Tone และกรณีศึกษา
+ ตัวอย่างวัสดุ
+ วัตถุดิบทางความคิด

สำหรับทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ฯลฯ ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ การรู้ทันกระแสความเคลื่อนไหวที่จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจะช่วยชี้ช่องทางให้คุณก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง

แหล่งข้อมูล
ทีมผู้เชี่ยวชาญของ TCDC ทำการสรุปเทรนด์หลักๆ จากหนังสือทำนายเทรนด์และนิตยสารเทรนด์แถวหน้า ดังนี้
Trend Book
1. Carlin Color                                                Spring/Summer 2015
2. Carlin Impulse                                           Spring/Summer 2015
3. Carlin Interior                                             Spring/Summer 2015
4. Mix Trends issue 26                                 Spring/Summer 2015
5. Nelly Rodi Pilot: Imagine                         Autumn/Winter 2014/15
6. Nelly Rodi Lifestyle and Attitudes: Action     Summer 2014/2015
7. Nelly Rodi Color Intelligence                  Spring/Summer 2015
9. Nelly Rodi Décor & Atmosphere            Spring/Summer 2015
10. Nelly Rodi: Life & Style                           Autumn/Winter 15/16
11. Nelly Rodi Fabric                                     Spring/Summer 2015
12. Nelly Rodi Ready to wear                      Spring/Summer 2015
13. Pantone View Color Planner                Spring/Summer 2015
14. WGSN Micro Trends                              Spring/Summer 2015
15. WGSN Consumer Forecast                 Spring/Summer 2015
16. WGSN Micro Trends                              Autumn/Winter 15/16
17. WGSN Consumer Forecast                 Autumn/Winter 15/16

นิตยสาร
1. View Textile issue 105
2. View Textile issue 106
3. Viewpoint 31
4. Viewpoint 32
5. Viewpoint 33
6. Zoom on Fashion Trends issue 51
7. Zoom on Fashion Trends issue 52

พบกับหนังสือเทรนด์ทั้งหมดนี้ พร้อมทรัพยากรความรู้อื่นๆ อีกมากมาย ได้ที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC Resource Center และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

บทสรุปเทรนด์ในปีที่ผ่านมา
- eBook “เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต” www.tcdc.or.th/trend2014
- eBook “เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต” www.tcdc.or.th/trend2013
- eBook “เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012” www.tcdc.or.th/trend2012

หมายเหตุ: จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น / Published in Thai only.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

คำสงวนสิทธิ์
TCDC จัดทำหนังสือบทสรุปเทรนด์นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย

Disclaimer
This trend summary book was produced by TCDC for the interested public to download free of charge. TCDC seeks no profit from this book, but to disseminate knowledge to the Thai society.


« Back to Result